Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak - Konačni rok za odbranu sinopsisa 31.01.2017 godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

 

Broj:  VDS-4-1394/17
Datum: 15. 12. 2017.

 

Vijeće doktorskog studija na svojoj Dvadeset i prvoj redovnoj sjednici održanoj dana 13. 12. 2017. godine, donijelo je

 

ZAKLJUČAK

 

Polaznici četvrtog semestra III ciklusa studija dužni su odbraniti sinopsise doktorskih radova najkasnije do 01. februara 2018. godine. Studenti koji ne uspiju ispuniti ovu obavezu do rečenog vremenskog roka, obnovit će drugu godinu studija.

                                                                       Predsjednik Vijeća doktorskog studija:
                                                   Prof. dr Adnan Silajdžić

«
»