Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak - Odbrana sinopsisa i sastav komisije - mr Bilal Hodžić

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

 

Broj:  VDS-4-60/18
Datum: 17. 01. 2018.

 

U vezi sa Zaključkom br. VDS-4-31/18, donesenim na Dvadeset i drugoj redovnoj sjednici održanoj dana 10. 01. 2018. godine,

OBAVIJEŠTAVAMO

Da će se odbrana prerađenoga sinopsisa pod naslovom: „Fikh muslimanskih manjina u Njemačkoj: Uspostavljanje, primjena i implikacije“, pred Komisijom za odbranu sinopsisa u sastavu:

1. dr Nedim Begović, docent, predsjednik
2. dr Enes Ljevaković, vanredni profesor, član
3. dr Mustafa Hasani, vanredni profesor, mentor, član

Održati u ponedjeljak, 29. 01. 2018. godine, u 14:30 h, u staroj zgradi Fakulteta, na prvome spratu (učionica 2).

 

                                                                       Predsjednik Vijeća doktorskog studija:
                                                   Prof. dr Adnan Silajdžić

«
»