Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak - Odbrana sinopsisa i sastav komisije - mr Feizieh Shamsi Nasab

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

 

Broj:  VDS-4-1227/18
Datum: 10. 10. 2018.

 

Vijeće doktorskog studija na svojoj Dvadeset i sedmoj redovnoj sjednici održanoj dana 04. 10. 2018. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

mr Feizieh Shamsi Nasab branit će sinopsis doktorskoga rada pod naslovom: „Allame Muhammed H. Tabatabai i njegovo razumijevanje islamske i moderne zapadnoevropske civilizacije“, pred Komisijom za odbranu sinopsisa u sastavu:

1. dr Ahmet Alibašić, vanredni profesor, predsjednik
2. dr Nusret Isanović, redovni profesor, mentor, član
3. dr Asim Zubčević, docent, član

            Ispit je javan, i održat će se: 15. 10. 2018. godine, u 11 h, u Dekanatu Fakulteta.

                                                                       Predsjednik Vijeća doktorskog studija:
                                                   Prof. dr Adnan Silajdžić

«
»