Katedre

  1. KATEDRA ZA KIRAET (UČENJE KUR’ANA) – Prof. Dr. hfz. Dževad Šošić

  1. KATEDRA ZA TEFSIR (TUMAČENJE KUR’ANA) – Prof. dr. Almir Fatić

  1. KATEDRA ZA FILOLOGIJU KUR’ANA – Prof. dr. Amrudin Hajrić

  1. KATEDRA ZA HADIS (POSLANIČKU TRADICIJU) – Prof. dr. Zuhdija Hasanović

  1. KATEDRA ZA AKAID (ISLAMSKU DOGMATIKU), TESAVVUF I UPOREDNE RELIGIJE – Prof. dr. Samir Beglerović

  1. KATEDRA ZA FIKH (ŠERIJATSKO PRAVO) – Doc. dr. Nedim Begović

  1. KATEDRA ZA ISLAMSKU FILOZOFIJU – Prof. dr. Orhan Bajrektarević

  1. KATEDRA ZA ISLAMSKU CIVILIZACIJU – Prof. dr. Ahmet Alibašić

  1. KATEDRA ZA RELIGIJSKU PEDAGOGIJU I RELIGIJSKU PSIHOLOGIJU – Prof. dr. Aid Smajić

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044