U skladu s članovima 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17), Univerzitet u Sarajevu objavljuje konkurse za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija (prvog i drugog ciklusa), drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2019/2020. godinu.