Select Page

Početak realizacije TRAIN programa u akademskoj 2020/2021. godini

Na Univerzitetu u Sarajevu započela je implementacija prvog ciklusa programa TRAIN u akademskoj 2020/2021. godini realizacijom modula „Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju“. U uvodnom obraćanju učesnike je pozdravila prof. dr. Dženana Husremović,...