Select Page

Preliminarne rang liste II prijavni rok

Plan  aktivnosti Objava Preliminarne rang-liste: 20.09.2021. god. u 16.00 sati. Žalbeni rok: 21.09. do 23.09.2021. god. do 16 sati. Rješavanje prigovora: 24.09. do 27.09.2021. Objava Konačne rang-liste: 28.09.2021. Upis primljenih kandidata od 29.09.do 01.10. 2021....

Posjeta dr. Rainera Oechslena i grupe studenata Fakultetu islamskih nauka

U okviru jednosedmičnog boravka u Bosni i Hercegovini, grupa od trinaest studenata iz Njemačke, na čelu sa uvaženim prof. dr. Rainerom Oechslenom posjetila je Fakultet islamskih nauka i Memorijalni centar Potočari. U četvrtak, 16. septembra 2021. godine prof. dr. Enes...

Studijsko putovanje u Tursku

U periodu od 27.7. do 6.8. 2021. godine, studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu su u organizaciji Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka i nesebičnoj finansijskoj pomoći Atašea za vjerska pitanja Ambasade Republike Turske, džemata iz Švicarske –...