ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI I
UNIVERZITET U SARAJEVU
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Objavljuje poziv za upis u program

DIPLOMA U ISLAMSKIM NAUKAMA

na bosanskom i engleskom jeziku

Program se organizira petnaesti put a izvode ga visoko kvalificirani predavači. Program traje od 24. januara do polovine aprila 2017. godine, uključuje sedam modula i 72 sata nastave. Moduli su organizirani u dva predmeta: Opći uvod u islam (Kratak pregled historije islama; Uvod u islamsku doktrinu; Islamski sveti tekstovi; Islamsko pravo i etika) i Islam u Bosni i Hercegovini (Islamska kultura u BiH; Islamske institucije u BiH; Savremeno islamsko mišljenje u BiH). Nastava se održava dva puta sedmično po tri sata poslije 18:00h na Fakultetu islamskih nauka. Program uključuje i posjetu islamskim institucijama u Sarajevu.

Cijena programa za predavanja na bosanskom jeziku je 500 KM. Fakultet je u saradnji sa Centrom za napredne studije osigurao četrnaest stipendija za posebne kategorije polaznika na bosanskom jeziku. Za više detalja vidjeti Prospekt programa (LINK).

Rok za prijave je 10. januar 2017. Prijavni obrazac i prospekt dostupni su na web stranici www.fin.unsa.ba. (LINK)
Za detaljnije informacije i registraciju molimo kontaktirajte koordinatoricu projekta Mujesiru Zimić-Gljiva na mujesira.zimic@fin.unsa.ba ili na adresu Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71 000 Sarajevo, Tel.: + 387 33 251 043; Fax: + 387 33 251 044.

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044