Dodiplomski studij

Dodiplomski studij

Dodiplomski studij traje osam semestara. Dodiplomski studij se organizuje na tri smjera: teološkom smjeru (usuluddin), smjeru religijske pedagogije (et-terbijjetu-d-dinijje) i smjeru za imame, hatibe i muallime.


TEOLOŠKI SMJER (USULU-D-DIN)

Ovaj studij omogućava studentima stručno obrazovanje u islamskim naukama te uvođenje u naučno istraživanje u toj
oblasti. Diplomirani studenti stiču diplomu prvog akademskog nivoa i stiču naziv: profesor islamske teologije. Studij je koncipiran na taj način da studentu, pored stručneformacije u islamskim naukama, daje uvid u najvažnije humanističke discipline. Ovaj studij osposobljava studente za vršenje vjersko - prosvjetnih službi u Islamskoj zajednici te različitih kulturnih, obrazovnih i društvenih djelatnosti za koje se traži humanističko obrazovanje.


SMJER RELIGIJSKE PEDAGOGIJE (ET-TERBIJJETU-D-DINIJJE)

Ovaj studij omogućava studentima stručno obrazovanje uoblasti religijske pedagogije te uvođenje u naučnoistraživanje u toj oblasti. Diplomirani studenti stiču diplomu prvog akademskog nivoa i stiču naziv: profesor islamske pedagogije. Studij je koncipiran na taj način da studentu, pored stručne formacije u islamskim i pedagoškim naukama, daje uvid i u ostale humanističke discipline. Ovaj studij osposobljava studente za rad na području vjerskog odgoja i obrazovanja te na području religijske kulture u Islamskoj zajednici, u školi, u predškolskim ustanovama i medijima.

 

SMJER ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME
Ovaj studij omogućava studentima stručno obrazovanje u oblasti islamskih nauka, sa posebnim naglaskom na vještine i neophodna znanja za obavljanje imamske, hatibske i muallimske službe u IZ BiH. Diplomirani studenti stiču diplomu prvog akademskog nivoa i naziv: diplomirani imam, hatib i muallim. Studij je koncipiran na taj način da studentu, pored stručne formacije u islamskim i pedagoškim naukama, daje uvid u specifična znanja i vještine neophodne u izvršavanju ovih poslova. Ovaj studij osposobljava studente za vršenje vjersko - prosvjetnih službi u Islamskoj zajednici te različitih kulturnih, obrazovnih i društvenih djelatnosti u okvirima imamske, hatibske i muallimske službe.

«
»