Drugi ciklus - oglasna ploča

Raspored konsultacija za vanredne studente - II ciklus - Master za imame

Fakultet islamskih nauka
Univerziteta u Sarajevu
Studentska služba

Raspored konsultacija za vanredne studente
II ciklus Master za imame


Predmet

Profesor

Datum, vrijeme i mjesto

Klasični tefsirski tekstovi

Prof. dr. Almir Fatić

Ponedjeljak, 05.11.2018. 12:30-14:30
Kabinet profesora

Hadis u hanefijskom mezhebu

Doc. dr. Kenan Musić

Četvrtak, 08.11.2018. 12:30-14:15
Čitaonica, 137

Eš'arijsko-maturidijski akaid

Prof. dr. Adnan Silajdžić

Četvrtak, 08.11.2018. 12:30-14:30
Stara zgrada, prizemlje

Savremeni islamski pokreti

Prof. dr. Ahmet Alibašić

Ponedjeljak, 05.11.2018. 10:00-12:00
Kabinet profesora

Kiraet

Prof. dr. Dževad Šošić

Utorak, 06.11.2018. 11:00-13:00
Studentski centar IZ, Logavina 75

Metodi istraživanja

Dr. Senad Ćeman

Utorak, 06.11.2018. 13:00-15:00
Studentski centar IZ, Logavina 75

«
»