Drugi ciklus - oglasna ploča

Obaveze vanrednih studenata iz Metoda istraživanja 2018-19.

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet islamskih nauka
Metodi istraživanja
Doc. dr. Nedim Begović

OBAVEZE VANREDNIH STUDENATA IZ METODA ISTRAŽIVANJA – 2018/19.

Obavještavaju se vanredni studenti Mastera islamskih studija i Mastera za imame da su iz predmeta Metodi istraživanja u zimskom semestru 2018/19. dužni izvršiti slijedeće obaveze:

1. Uraditi zadaću pod nazivom „Klasični izvori u islamskim naukama“ koja će obuhvatiti, po izboru studenta, 4 teme iz 4 grupe izvora:

a) Klasični izvori za studij Kur'ana i Hadisa
b) Klasični izvori za studij Akaida
c) Klasični izvori za studij Fikha i Usuli fikha
d) Klasični izvori za studij Tariha (Historije islama) i Hadare (Islamske civilizacije).

Primjeri tema odabranih iz spomenute 4 grupe izvora:
مصادر التفسير بالراي
مصادر عقيدة السلف
مصادر المذهب الحنفي
مصادر فتوح البلدان

Zadaća se, primarno, radi na osnovu knjige كتابة البحث العلمي و مصادر الدراسات الاسلامية autora dr. 'Abdulvehhaba Ibrahima Ebu Sulejmana (Daru-š-šuruk, Džedda, 1986.).

Temu zadaće prijaviti asis. dr. Senadu Ćemanu na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 25. novembra 2018., a poslati je urađenu u el. formi najkasnije do 15. decembra 2018.

Upute za izradu zadaće:

1. Zadaću napisati u Wordu, veličina slova 12, pismo Times New Roman, razmak između redova 1,5, margine 2,5 cm;
2. Nakon odabira tema, popisati nazive knjiga arapskim pismom (harfovima), a zatim kratko opisati te knjige na osnovu djela dr. Ebu Sulejmana;
3. Na internetu potražiti knjige sa popisa u PDF-u;
4. Ilustrirati zadaću naslovnim stranama tih knjiga (npr. pogledati knjigu شرح كتاب السير الكبير na linku: http://waqfeya.com/book.php?bid=7898);
5. Ilustrirati zadaću po jednom stranicom iz tih knjiga;
6. Naslovnu stranu zadaće uraditi po obrascu za naslovu stranu seminarskog rada koja čini Prilog 1 Pravilnika o izradi i odbrani seminarskih radova na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (pogledati link: http://fin.unsa.ba/datoteke/pravilnik-o-seminarskim-radovima-esejima.pdf), s tim da se umjesto „Seminarski rad“ navodi „Zadaća“ kao vrsta individualnog rada studenta.

 

 

2. Uraditi Istraživački projekt u islamskim naukama.

Temu projekta studenti su obavezni predložiti najkasnije do 25. novembra 2018. na email adresu predmetnog profesora doc. dr. Nedima Begovića: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Student može predložiti temu koju namjerava raditi kao svoju master tezu (pod uvjetom da je o tome obavio razgovor sa potencijalnim mentorom i da će tema biti predložena kao takva od strane nadležne katedre) ali to nije obavezno. Izradu istraživačkog projekta treba shvatiti kao vježbu prije nego što student pristupi oficijelnoj prijavi teme master teze. Prilikom izbora teme treba voditi računa da ona odgovara razini magistarskog stručnog rada svojom složenošću i obimom. Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Fakultetu islamskih nauka predviđaju obim master teze od 100 do 120 hiljada karaktera (sa praznim prostorima), što prosječno odgovara broju od 50 stranica teksta proreda 1,5, s marginama 2,5 cm.

Student će putem povratne e-maila poruke biti obaviješten o prihvatanju ili neprihvatanju predložene teme, odn. korekciji naslova.

Studenti mogu preuzeti obrazac po kome se radi istraživački projekat na web stranici Fakulteta, pod kategorijom Nastavna sredstva.

Urađen projekat na 10-15 stranica teksta proreda 1,5 studenti su obavezni poslati u el. formi najkasnije do 25. decembra 2018. na e-mail profesora: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Napomena: Priprema istraživačkog projekta u islamskim naukama podrazumijeva izradu metodološkog dijela istraživanja, a ne pisanje istraživanja u cjelini!

3. Polagati završni ispit u januarsko-februarskom roku 2019. koji će obuhvatiti gradivo iz knjige Metodi istraživanja u islamskim naukama autora dr. Fikreta Karčića (El-Kalem i CNS, Sarajevo, 2013.). Knjiga je dostupna i u el. verziji na internetu.

Način ocjenjivanja studenata:

1. Zadaća – 20 bodova
2. Istraživački projekt u islamskim naukama – 50 bodova
3. Završni ispit – 30 bodova

Iz svake od navedenih provjera znanja student je dužan ostvariti najmanje 55 % bodova da bi ih položio. Konačna ocjena formira se sabiranjem ostvarenih bodova iz tri navedene provjere znanja.

 

 

 

«
»