Mobilnost profesora

PROFESORI (LEKTORI) ZA ARAPSKI JEZIK IZ EGIPTA

PROFESORI (LEKTORI) ZA ARAPSKI JEZIK IZ EGIPTA

Slijedom Protokola o saradnji zaključenog 2006. godine između Egipatskog fonda za tehničku saradnju sa zemljama komonvelsa, evropsko-islamskim i novonezavinsim zemljama a koji zakonski predstavlja Ambasada Arapske Republike Egipat  i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, slijedeći profesori iz Egipta boravili su  na FIN-u u svojstvu lektora za arapski jezik:

Akad. 2005/06, 2006/07, 2007/08

 Prof. dr. Abdulhadi Hamid Marzuk sa Univerziteta Al-Azhar u Kairu (Odsjek za afričke jezike i lingvistiku Fakulteta za jezike i prevodilaštvo Univerziteta  Al-Azhar). Doktorirao na Kairskom univerzitetu.  Prof. Abdulhadi Hamid Marzuk angažiran je na držanju lektorskih časova arapskog jezika za studente i konverzacije za nastavno osoblje Fakulteta.

Akad. 2008/09, 2009/10, 2010/11

Prof. dr. Kemal Kamil Mahmud iz Egipta  angažiran je na držanju lektorskih časova arapskog jezika za studente i konverzacije za nastavno osoblje Fakulteta.

Akad. 2011/12, 2012/13

Prof.  dr. Fethi Mutavi' iz Egipta  angažiran je na držanju lektorskih časova arapskog jezika za studente i konverzacije za nastavno osoblje Fakulteta.

Akad. 2013/14

Lektor za arapski jezik na FIN-u -  prof. dr. Fethi Motawei

Slijedom Protokola o saradnji zaključenog  2006. godine između Egipatskog fonda za tehničku saradnju sa zemljama komonvelsa, evropsko-islamskim i novonezavinsim zemljama a koji predstavlja Ambasada Arapske Republike Egipat  i  Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu,  Fakultet je svake godine uz podršku Ambasade Arapske Republike Egipat  angažirao lektora za arapski jezik iz Egipta.
Od 2011. godine u svojstvu lektora za arapski jezik na FIN-u boravi profesor dr. Fathy Motawei.
Prof.  dr. Fethi Motawei je doktorirao u oblasti lingvistike arapskog jezika u Egiptu 1999. godine na Univerzitetu Zagazig.  Pored magisterija iz arapskog jezika (Univerzitet Zagazig) magistrirao je i francuski jezik na  Univerzitetu  Jean Monnet u Francuskoj.
U toku svog radnog vijeka stekao je bogato profesionalno iskustvo na internacionaom nivou predajući arapski i francuski jezik na nekoliko univerziteta i škola u Egiptu, Francuskoj, Gvineji, Bosni i Hercegovini.
 Prof.  dr. Fethi Motawei angažiran je Fakultetu  islamskih nauka u Sarajevu od 2011. godine  do danas na držanju lektorskih časova arapskog jezika za studente i konverzacije za nastavno osoblje, što umnogome doprinosi unapređivanju kvaliteta obrazovnog procesa.
Šira biografija prof. dr. Fethi Motaweia može se preuzeti ovdje (link)

Dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

 

«
»