Mobilnost profesora

FULBRIGHT PROGRAM, GOSTUJUĆI PROFESORI I LEKTORI ZA ENGLESKI JEZIK IZ SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu nekoliko godina u sklopu Fullbright programa ugošćava  profesore istraživače/predavače  i lektore za engelski jezik (Fulbright English Teaching Assistant - FETA) iz Sjedinjenih Američkih Država. Slijedeći profesori i lektori su boravili na FIN-u u okviru Fullbright programa a u saradnji sa Ambasadom SAD-a u BiH (Ured za odnose sa javnošću):

Akad. 2004/05

Gostujući profesori  na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu:
1.   Prof. dr. Maria Lichtman, profesor filozofije i religije na Appalachian State University, Boon, North Carolina
2.   Prof. dr. Robert J. Schneider, Appalachian State University, Boon, North Carolina
3.   Prof. dr. Paul Miller. Radi na McDaniel College, Odsjek za historiju, Čikago. Doktorirao na Yale univerzitetu iz oblasti historije. Kao dobitnik Fulbright stipendije  u BiH vršio je istraživanja za projekat pod naslovom „Otisci Gavrila Principa: konfrontacija etničkog nacionalizma u Bosni u 20. Stoljeću“.

Akad. 2006/07

Prof. dr. Joe Bishop.  Radi na Fakultetu za edukaciju na Istočnom mičigenskom univerzitetu u SAD-u (Eastern Michigan University, College of Education). Doktorirao je  u oblasti  internacionalne edukacije i društvenih nauka  na Univerzitetu  u Iowi, SAD.  Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu je držao predavanja o  aktivnom demokratskom građanstvu.

Akad. 2008/09

Prof. dr. Noreen Herzfeld sa Univerziteta Saint Benedict i Saint John's, Collegville, Minnesota, SAD.  Gostujući profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Održala je ciklus predavanja na temu  religija i tehnologija.

Akad. 2009/10

1.   prof. dr. Ruqayya Yasmine Khan, profesor islamskih studija u Texasu, Trinity University. Kao  gostujući  profesor na FIN-u prof. Khan je održala ciklus predavanja o američkim muslimanskim zajednicama u SAD-u, Kanadi i Južnoj Americi. Osim toga, provela je istraživanje u školama u Sarajevu  o stavovima muslimanske omladine prema religiji (oko od 1.000 anketa).
2.   Clare Zuraw, Rochester, New York (Fulbright English Teaching Assistant - FETA). Angažirana je na držanju lektorskih časova za studente i konverzacije za nastavno osoblje Fakulteta.

Akad. 2010/2011

Lisa Klane, Boston (FETA).  Angažirana je na držanju lektorskih časova engelskog jezika za studente i konverzacije za nastavno osoblje Fakulteta.

Akad. 2011/12

Fatimah Asghar, Cambridge, Massachusetts (FETA). Diplomirala na Brown University Providence, Rhode Island. Angažirana je na držanju lektorskih časova engelskog jezika za studente i konverzacije za nastavno osoblje Fakulteta.

Akad. 2012/13

Seth Bergeson iz Seattle, Washington. Diplomirao historiju na Whitman College United States.  Angažiran je na držanju lektorskih časova engelskog jezika  za studente i konverzacije za nastavno osoblje Fakulteta.

Akad. 2013/14

Lektorica za engleski jezik na FIN-u – Negeen F. Nawim

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Ambasadom SAD-a u BiH (Ured za odnose sa javnošću) nekoliko godina u sklopu Fulbright programa ugošćava  profesore istraživače/predavače  i lektore za engleski jezik (Fulbright English Teaching Assistant - FETA) iz Sjedinjenih Američkih Država.
U akad. 2013/14 godini (oktobar 2013. - juni 2014.) na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu  lektorica Negeen F. Nawim iz Kalifornije angažirana je na držanju lektorskih časova engleskog jezika za studente i konverzacije za nastavno osoblje Fakulteta. Ovaj angažman uključuje  održavanje obavezujućih  časova konverzacije za studente  prve i druge  godine studija podijeljenih u  manje grupe shodno   nivou govornih sposobnosti  engleskog jezika, predavanja o povijesnim, kulturnim, socijalnim pitanjima SAD-a. Lektorica Nawim također održava časove  i za studente  treće i četvrte  godine studija koji su se dobrovoljno prijavili da pohađaju časove konverzacije engleskog jezika. Časovi engleskog jezika sa izvornim govornikom za studente izvrsna su prilika za obogaćivanje govornih sposobnosti, pisanje eseja na engleskom jeziku  i čitanje literature.
Lektorica Negeen  Nawim diplomirala je na Univerzitetu u Kaliforniji  2013. godine.
U peridou od 2009. do 2011. posjetila  je nekoliko puta Bosnu i Hercegovinu povodom ljetnih škola i projekta “Bosnia Outreach”, što ju je kasnije motiviralo da u sklopu Fulbright programa aplicira za lektorski angažman u BiH.
Šira biografija lektorice Negeen  Nawim može se preuzeti ovdje (link

Akad. 2014/15

Lektorica za engleski jezik na FIN-u – Rebecca Nathanson

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Ambasadom SAD-a u BiH (Ured za odnose sa javnošću) i ove akademske godine (2014/15) u sklopu Fulbright programa ugostio je lektoricu za engleski jezik (Fulbright English Teaching Assistant - FETA) iz Sjedinjenih Američkih Država.
Lektorica Rebecca Nathanson iz  St. Louisa, Missouri (SAD), angažirana je na držanju lektorskih časova engleskog jezika za studente i konverzacije za nastavno osoblje Fakulteta.
Rebecca je također kreirala web stranicu za učenje engleskog jezika za  studente, nastavnike i saradnike: www.englishatfin.weebly.com
Rebecca Nathanson je diplomirala na Univerzitetu  u Missouriju, gdje je studirala psihologiju i sociologiju. Magistrirala je u oblati urbanog i prostornog planiranja na Univerzitetu u Illinoisu 2013. godine. Njezin magistarski  projekat  „Twenty Years and Still Becoming“ tretirao je socijalne i ekonomske mobilnosti bivših bosanskih izbjeglica koji su se preselili u St. Louis tokom i nakon rata u Bosni. Njezin projekt je inspiriran projektom suradnje između jevrejske i  bosanske zajednice u St. Louisu i dugogodišnjim interesovanjima za oblast  međukulturalne edukacije, empatije i razmjene iskustava.
U Illinoisu Rebecca  je obavljala fuknciju dopredsjednika školskog projekta  „The Safe Routes – Sigurne staze“, koji se fokusira na edukaciju pješaka i biciklista o sigurnosti, a radila je i kao planer za Champaign-Urbana Mass Transit Distrikta.

Dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

«
»