Mobilnost profesora

LEKTORI ZA KURS NJEMAČKOG JEZIKA NA FIN-u

Lektorica za kurs njemačkog jezika na FIN-u - Gisela Schneider

Početkom ljetnog semestra ak. 2014/15. otpočeo je drugi ciklus kursa njemačkog jezika na Fakultetu islamskih nauka. U saradnji sa Austrijskom ambasadom i podrškom  Regionalnog austrijskog ureda za nauku i kulturu Sarajevo dogovoreno je pokretanje kursa.   Ugovor o saradnji potpisan je sa Institutom za germanistiku  Univerziteta u Beču.     Ovogodišnja lektorica za časove njemačkog jezika na FIN-u je praktikantica sa Univerziteta u Beču (OeAD lektor) gospođica Gisela Schneider. Značajan broj studenata iskazao je interes za pohađanje kursa. Formirane su  grupe shodno nivou poznavanja jezika. Određeni broj nastavnika i saradnika FIN-a također participira u kursu.
Gisela Schneider (rođena 1988. godine) je studirala primijenjene nauke u oblasti kulture na Alpen-Adria univerzitetu u Klagenfurtu i njemački kao drugi strani jezik na Karl-Franzens univerzitetu u Grazu. Jedan dio svog studija realizirala je u inostranstvu, u gradovima Zagrebu i Briselu.

 

Lektor za Njemački jezik na FIN-u – Mag. Bernhard Unterer

Početkom ljetnog semestra 2013/14. otpočela je realizacija kursa njemačkog jezika na Fakultetu islamskih nauka. U saradnji sa Austrijskom ambasadom i podrškom  Regionalnog austrijskog ureda za nauku i kulturu Sarajevo dogovoreno je pokretanje kursa.   Ugovor o saradnji potpisan je sa Institutom za germanistiku  Univerziteta u Beču (u ime Instituta prof. dr. Renate Faistauer). Kurs (5 grupa - dva nivoa) pohađa oko 50 studenata i 5 nastavnika i saradnika FIN-a.
Lektor za časove njemačkog jezika na FIN-u je praktikant sa Univerziteta u Beču (OeAD lektor) gospodin Mag. Bernhard Unterer. Bernhard Unterer (rođen 1986. godine) je studirao prevođenje, slavistiku i njemački kao strani jezik na Karl-Franzens univerzitetu u Grazu. Jedan dio svog studija realizirao je u inostranstvu, u gradovima Zagrebu i Sarajevu. U svom diplomskom radu se bavio književnošću nastalom tokom opsade Sarajeva. Od septembra 2013. do februara 2014. je predavao na Austrijskom institutu i na Pedagoškom fakultetu u Brnu u Českoj.


Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

«
»