Vijesti i događaji

BAYHOST stipendije za učenje njemačkog jezika

BAYHOST (Bavarski univerzitetski centar za Srednju, Istočnu i Jugoistočnu Evropu) objavio je konkurs za stipendije - kursevi njemačkog jezika u 2018. godini u Bavariji, Njemačka. Stipendija uključuje školarinu, smještaj i obroke. Putni troškovi, osiguranje i viza nisu uključeni u ovu stipendiju i njih snosi kandidat.
 
KO SE MOŽE PRIJAVITI?
 
Mogu se prijaviti studenti i mlađe nastavno osoblje sa svih studijskih disciplina sa visokoobrazovnih institucija navedenih zemalja (ispod).
 
POSEBNI USLOVI
 
·        Aplikanti moraju imati državljanstvo jedne od zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo*, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija, Slovenija i Ukrajina;
 
·        Aplikanti moraju biti studenti (upisani na studij u tekućoj godini) ili zaposleni (nastavno osoblje) na jednom od univerziteta iz navedenih zemalja;
 
·        U trenutku prijave na konkurs, studenti moraju imati završena najmanje dva semestra, kao i obezbijediti prepis ocjena položenih predmeta;
 
·        Aplikanti moraju obezbijediti dokaz o poznavanju njemačkog jezika, minimalan nivo B1;
 
·        Moraju biti stariji od 18 godina.
 
NAPOMENA: Aplikanti koju su već koristili ovu stipendiju se ne mogu ponovo prijaviti.
 
 
POTREBNI DOKUMENTI
 
·        ONLINE PRIJAVNI FORMULAR koji je treba biti popunjen u potpunosti (molimo popunite obrazac koji je dostupan ovdje). Nakon toga dobijate kopiju online prijavnog formulara priloženog u pdf-u putem emaila kojeg trebate isprintati,
 
·        MOTIVACIJSKO PISMO o vašem učešću na kursu njemačkog jezika u Bavarskoj (1-2 stranice, na njemačkom ili engleskom jeziku),
 
·        CV na njemačkom ili engleskom jeziku sa skorašnjom fotografijom,
 
·        PREPIS OCJENA uključujući i kratko objašnjenje sistema ocjenjivanja,
 
·        DOKAZ da ste trenutno UPISANI/ZAPOSLENI na visokoobrazovnoj instituciji,
 
·        fotokopija vašeg PASOŠA (za zemlje izvan EU),
 
·        DOKAZ O POZNAVANJU NJEMAČKOG JEZIKA na nivou B1 (bilo koji certifikat/pismo kojim se dokazuje vaš postignuti nivo znanja njemačkog jezika),
 
Dodatno: dokaz o stažiranju, dodatnim kvalifikacijama i/ili volontiranju (ovi dokumenti nisu obavezni, ali bi bilo dobro uključiti ih ako imate takvo iskustvo.)
 
Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji, uslovima prijave, kao i često postavljenim pitanjima možete naći ovdje.
 
ROK ZA PRIJAVU
 
Kandidati moraju poslati sve dokumente PUTEM POŠTE BAYHOST-u do 26. MARTA 2018. GODINE
 
(što znači da dokumenti moraju biti do tog datuma u BAYHOST-u). Slanje faksom ili putem emaila neće biti prihvaćeno. Zakašnjele prijave također neće biti prihvaćene.
 
GDJE POSLATI DOKUMENTE?
 
Prijavu sa dokumentima šaljete na:
 
BAYHOST, Stichwort: „Sommersprachkursbewerbung"
 
UNIVERSITÄTSSTR. 31
 
93053 REGENSBURG
 
DEUTSCHLAND
 
Dodatne informacije o ljetnjim kursevima i procesu prijave dostupni su
na web stranici:
 
i na BAYHOST facebook profilu:
https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/.
«
»