Vijesti i događaji

Informacije o dostupnim programima saradnje za 2019. godinu za Univerzitet u Sarajevu i instrukcije za prijavu

Vodič: „INFORMACIJE O DOSTUPNIM PROGRAMIMA SARADNJE ZA 2019. GODINU ZA UNIVERZITET U SARAJEVU I INSTRUKCIJE ZA PRIJAVU“ koje se odnose na proceduru prijave na programe Erasmus+,
Horizon2020, IPA i Ceepus. uz vodič, možete nažći i zahtjev kao zvanični prateći dokument prilikom slanja dokumenata na potpis u Rektorat univerziteta u Sarajevu.

 

 

«
»