Obavještenja

Odluka o upisu studenata - konačne rang liste

Uvid u liste moguće je ostvariti na oglasnoj ploči Fakulteta ili pozivom na broj 033 251-011

 

«
»