Obavještenja

Obavijest o produžetku roka za upis

Na osnovu zaključka usvojenog na sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 12.10.2018., odobrava se produženje roka za upis studenata do srijede, 18.10.2018. godine.

«
»