Obavještenja

Obavijest o predstojećim odbranama magistarskih radova

 

OBAVJEŠTENJE

 

Muamer Ćatić branit će na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu magistarski rad pod naslovom:

„Stilske posebnosti figurativnog kur'anskog izraza“

Javna odbrana magistarskog rada  održat će se dana  17.  januara  2019. godine na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, sa početkom 14 sati.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Semir Salihović branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad pod naslovom:

„Recepcija prijevoda Bucaillove knjige: 'Biblija, Kur'an i nauka' u bivšoj Jugoslaviji“

Odbrana će se održati  dana  23. januara  2019. godine u 15 sati na  Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

«
»