Prvi ciklus - oglasna ploča

ZIMSKI (II) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2018/19. GOD.

 
ZIMSKI  (II) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2018/19. GOD.
I GOD. TEOLOŠKI SMJER

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

 

Historija šerijatskog prava
Amfiteatar

Historija šerijatskog prava
Vježbe Amfiteatar

 

 

2.

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
Amfiteatar

Historija šerijatskog prava
Amfiteatar

Uvod u metodologiju istraživanja
Amfitetar

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
II grupa
Stara zgrada 2 sprat
učionica 1

 

3.

Arapski jezik za teologe I
Amfiteatar

Arapski jezik za teologe I
Vježbe
I grupa
Stara zgrada 2 sprat
učionica 1

Uvod u metodologiju istraživanja
Amfitetar

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
II grupa
Stara zgrada 2 sprat
učionica 1

 

4.

Arapski jezik za teologe I
Amfiteatar

Arapski jezik za teologe I
Vježbe
II grupa
Stara zgrada 2 sprat
učionica 1

Uvod u metodologiju istraživanja
Vježbe
I  grupa
Stara zgrada 2 sprat
učionica 1

Osnovi islamskog vjerovanja (Usuluddin)
Amfiteatar

 

5.

Terminologija tefsira
Amfiteatar

Terminologija tefsira
Stara zgrada 2 sprat
učionica 1
Vježbe

Uvod u metodologiju istraživanja
Vježbe
I  grupa
Stara zgrada 2 sprat
učionica 1

Osnovi islamskog vjerovanja (Usuluddin)
Amfiteatar

 

6.

Terminologija tefsira
Amfiteatar

Arapski jezik za teologe I
Vježbe Lektor
II  grupa
Stara zgrada 2 sprat
učionica 1

Uvod u metodologiju istraživanja
Vježbe
II  grupa
Stara zgrada 2 sprat
učionica 1

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
I grupa
Stara zgrada 2 sprat
učionica 1

 

7.

Osnovi islamskog vjerovanja (Usuluddin)
Vježbe
Amfiteatar

Arapski jezik za teologe I
Vježbe Lektor
I   grupa
Stara zgrada 2 sprat
učionica 1

Uvod u metodologiju istraživanja
Vježbe
II  grupa
Stara zgrada 2 sprat
učionica 1

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
I grupa
Stara zgrada 2 sprat
učionica 1

 

LEGENDA

 

1. SEMESTAR

Sati

Nastavnik

Asistent

Lektor

1.    

Učenje Kur'ana (Kiraet) I

1+1+1

Prof.dr.hfz.
Dževad Šošić

Mr. hfz. Abdulaziz
Drkić

 

2.    

Terminologija tefsira

2+0+1

Prof.dr. Almir Fatić

Mr. Muhamed Fazlović

 

3.    

Osnovi islamskog vjerovanja (Usuluddin)

2+0+1

Prof.dr.  Rešid Hafizović

Dr. dr. Orhan Jašić

 

4.    

Historija šerijatskog prava

2+0+1

Doc. dr. Nedim Begović

Dr. Senad Ćeman

 

5.    

Uvod u metodologiju istraživanja

2+1+1

Doc. dr. Asim Zubčević

Azra Kulenović

 

6.    

Arapski jezik za teologe I

2+2+1

Doc.dr. Zehra Alispahić

 

Abdulfettah Shehata

 

 

                                            ZIMSKI  (II) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2018/19. GOD.
I GOD. ISLAMSKA VJERONAUKA I RELIGIJSKA PEDAGOGIJA

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

 

 

 

 

 

2.

Arapski jezik za pedagoge  I
Stara zgrada prizemlje učionica 1

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
Stara zgrada prizemlje učionica 1

Arapski jezik za pedagoge  I
Vježbe
I grupa
Stara zgrada prizemlje učionica 1

Osnovi islamskog vjerovanja (Usuluddin)
Stara zgrada prizemlje učionica 1

 

3.

Arapski jezik za pedagoge  I
Stara zgrada prizemlje učionica 1

Uvod u šerijatsko pravo
Amfitetar

Arapski jezik za pedagoge  I
Vježbe
II grupa
Stara zgrada prizemlje učionica 1

Osnovi islamskog vjerovanja (Usuluddin)
Stara zgrada prizemlje učionica 1

 

4.

Osnovi islamskog vjerovanja (Usuluddin)
Vježbe
Stara zgrada prizemlje učionica 1

Uvod u šerijatsko pravo
Amfiteatar

Uvod u metodologiju istraživanja
Amfiteatar

Terminologija tefsira
Vježbe
Stara zgrada prizemlje učionica 1

 

5.

Arapski jezik za pedagoge  I
Vježbe
I grupa
Lektor
Stara zgrada prizemlje učionica 1

Uvod u metodologiju istraživanja
Vježbe
Stara zgrada prizemlje učionica 1

Uvod u metodologiju istraživanja
Amfiteatar

 

Uvod u šerijatsko pravo
Vježbe
Starazgrada prizemlje učionica 1

 

6.

Arapski jezik za pedagoge  I
Vježbe
II grupa
Lektor
Stara zgrada prizemlje učionica 1

Uvod u metodologiju istraživanja
Vježbe
Stara zgrada prizemlje učionica 1

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
I grupa
Vježbe

Terminologija tefsira
Amfitetar

 

7.

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
I grupa
Vježbe

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
II grupa
Vježbe

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
II grupa
Vježbe

Terminologija tefsira
Amfitetar

 

LEGENDA

 

1. SEMESTAR

Sati

Nastavnik

Asistent

Lektor

1.

Učenje Kur'ana (Kiraet) I

1+1+1

Prof.dr.hfz.
Dževad Šošić

Mr. hfz. Abdulaziz
Drkić

 

2.

Terminologija tefsira

2+0+1

Prof.dr. Almir Fatić

Mr. Muhamed Fazlović

 

3.

Osnovi islamskog vjerovanja (Usuluddin)

2+0+1

Prof.dr.  Rešid Hafizović

Dr. dr. Orhan Jašić

 

4.

Uvod u šerijatsko pravo

2+0+1

Doc. dr. Nedim Begović

Dr. Senad Ćeman

 

5.

Uvod u metodologiju istraživanja

2+1+1

Doc. dr. Asim Zubčević

 

 

6.

Arapski jezik za pedagoge  I

2+2+1

Doc.dr. Amira Trnka-Uzunović

 

Abdulfettah Shehata

 

 

 

                                                   ZIMSKI  (II) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2018/19. GOD.
I GOD. STUDIJSKI PROGRAM ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

 

 

 

 

 

2.

Fonetika i morfologija arapskog jezika
Stara zgrada prizemlje učionica 2

Uvod u tefsir
Vježbe
Stara zgrada prizemlje učionica 2

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
I grupa
Vježbe
Stara zgrada prizemlje učionica 2

Uvod u osnove islamskog vjerovanja (Usuluddin)
Stara zgrada prizemlje učionica 2

 

 

3.

Fonetika i morfologija arapskog jezika
Stara zgrada prizemlje učionica 2

Uvod u šerijatsko pravo
Amfitetar

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
I grupa
Vježbe
Stara zgrada prizemlje učionica 2

Uvod u osnove islamskog vjerovanja (Usuluddin)
Stara zgrada prizemlje učionica 2

 

 

4.

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
Stara zgrada prizemlje učionica 2

Uvod u šerijatsko pravo
Amfiteatar

Uvod u metodologiju istraživanja
Amfiteatar

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
II grupa
Vježbe
Stara zgrada prizemlje učionica 2

 

5.

Uvod u osnove islamskog vjerovanja (Usuluddin)
Vježbe
Stara zgrada prizemlje učionica 2

Fonetika i morfologija arapskog jezika
Vježbe II  grupa
Stara zgrada prizemlje učionica 2

Uvod u metodologiju istraživanja
Amfiteatar

 

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
II grupa
Vježbe
Stara zgrada prizemlje učionica 2

 

6.

Uvod u metodologiju istraživanja
Vježbe
Stara zgrada prizemlje učionica 2

Fonetika i morfologija arapskog jezika
Vježbe I  grupa
Stara zgrada prizemlje učionica 2

Fonetika i morfologija arapskog jezika  Lektor
Vježbe II  grupa
Stara zgrada prizemlje učionica 2

Uvod u tefsir
Amfitetar

 

7.

Uvod u metodologiju istraživanja
Vježbe
Stara zgrada prizemlje učionica 2

Uvod u šerijatsko pravo
Vježbe
Stara zgrada prizemlje učionica 2

Fonetika i morfologija arapskog jezika  Lektor
Vježbe I  grupa
Stara zgrada prizemlje učionica 2

Uvod u tefsir
Amfitetar

 

LEGENDA

 

1. SEMESTAR

Sati

Nastavnik

Asistent

Lektor

1.

Učenje Kur'ana (Kiraet) I

1+1+1

Prof.dr.hfz.
Dževad Šošić

Mr .hfz.
Abdul-Aziz Drkić

 

2.

Uvod u tefsir

2+0+1

Prof.dr. Almir Fatić

Mr. Muhamed Fazlović

 

3.

Uvod u osnove islamskog vjerovanja (Usuluddin)

2+0+1

Prof.dr.  Samir Beglerović

Dr. dr. Orhan Jašić

 

4.

Uvod u šerijatsko pravo

2+0+1

Doc. dr. Nedim Begović

Dr. Senad Ćeman

 

5.

Uvod u metodologiju istraživanja

2+1+1

Doc. dr. Asim Zubčević

 

 

6.

Fonetika i morfologija arapskog  jezika

2+1+1

Prof. dr. Amrudin Hajrić

 

Abdulfettah Shehata

 

 

 

ZIMSKI  (III) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2018/19. GOD.
II GOD. TEOLOŠKI SMJER

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

 

 

 

 

 

2.

Arapski jezik III
Vježbe
Učionica 112

 Rane škole kelama
Vježbe
Učionica 112

Rane škole kelama
Učionica 112

 

 

3.

Učenje Kur'ana
(Kiraet III)
Učionica 112

 

Historija i metodologija tefsira
Učionica 112

Rane škole kelama
Učionica 112

 

 

4.

Učenje Kur'ana
(Kiraet III)
Vježbe
Učionica 112

 

Historija i metodologija tefsira
Učionica 112

Engleski jezik
Učionica 112

Arapski jezik III
Učionica 112

 

5.

Učenje Kur'ana
(Kiraet III)
Vježbe
Učionica 112

Uvod u studije islamske civilizacije
Učionica 112

Engleski jezik
Učionica 112

Arapski jezik III
Učionica 112

 

6.

 

Uvod u studije islamske civilizacije
Učionica 112

 

Historija i metodologija tefsira
Stara zgrada
Prizemlje Učionica 1

 

7.

Engleski jezik
Učionica 112
Vježbe

Uvod u studije islamske civilizacije
Učionica 112
Vježbe

 

Arapski jezik III
Lektor
Stara zgrada
Prizemlje Učionica 1

 

8.

Engleski jezik
Učionica 112
Vježbe Lektor

 

 

 

 

LEGENDA

 

3. SEMESTAR

Sati

ECTS

Nastavnik

Asistent

Lektor

7.    

Rane škole kelama

2+1

5

Prof.dr. Samir Beglerović

Dr.dr. Orhan Jašić

 

8.    

Historija i metodologija tefsira

2+1

5

Prof.dr. Almir Fatić

Mr.  Muhamed Fazlović

 

9.    

Uvod u studije islamske civilizacije

2+1

5

Prof. dr. Ahmet Alibašić

Azra Kulenović

 

10. 

Učenje Kur'ana (Kiraet III)

2+1

5

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

Mr .hfz.
Abdul-Aziz Drkić

 

11. 

Arapski jezik III

2+1+1

5

Doc.dr. Zehra Alispahić

 

Abdulfettah Shehata

12. 

Engleski jezik

2+1+1

5

Doc.dr. Amina Arnautović

 

 

 

 

ZIMSKI  (III) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2018/19. GOD
II GOD. ISLAMSKA VJERONAUKA I RELIGIJSKI  ODGOJ

               

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

 

 

 

 

 

2.

 

Uvod u studije islamske civilizacije Vježbe
Stara zgrada
Sprat  Učionica1

 

Uvod u studije islamske civilizacije
Učionica 112

 

3.

Učenje Kur'ana
(Kiraet III)
Učionica 112

 

Teološka antropologija
Stara zgrada Prizemlje Učionica1

Arapski jezik III
Vježbe
Stara zgrada Prizemlje
Učionica 1

Uvod u studije islamske civilizacije
Učionica 112

 

4.

Učenje Kur'ana
(Kiraet III)
Vježbe
Učionica 112

 

Teološka antropologija
Stara zgrada Prizemlje Učionica1

Arapski jezik III
Vježbe
Lektor
Stara zgrada Prizemlje
Učionica 1

Arapski jezik III

Stara zgrada
Sprat učionica 1

 

5.

Učenje Kur'ana
(Kiraet III)
Vježbe
Učionica 112

Ibadat
Učionica 114

 

Arapski jezik III

Stara zgrada
Sprat učionica 1

 

6.

Teološka antropologija
Učionica 112

Ibadat
Učionica 114

Kur'anska kazivanja
Učionica 112

Ibadat
Vježbe
Učionica 112

 

7.

 

 

Kur'anska kazivanja
Učionica 112

Ibadat
Vježbe
Učionica 112

 

8.

 

 

Kur'anska kazivanja
Vježbe
Učionica 112

 

 

Studijski program Islamske vjeronauke i religijske pedagogije

 

3. SEMESTAR

Sati

ECTS

Nastavnik

Asistent

Lektor

1.            

Teološka antropologija

2+1

5

Prof.dr. Samir Beglerović

Dr.dr. Orhan Jašić

 

2.            

Uvod u studije islamske kulture i civilizacije

2+1

5

Prof.dr. Almir Fatić

Mr. Muhamed Fazlović

 

3.            

Islamsko obredoslovlje (Ibadat)

3+1

5

Prof. dr. Ahmet Alibašić

Azra Kulenović

 

4.            

Kiraet III

2+1

5

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

Mr .hfz.
Abdul-Aziz Drkić

 

5.            

Arapski jezik III

2+1+1

5

Doc.dr. Amira Trnka-Uzunović

 

Abdulfettah Shehata

6.            

Kur'anska kazivanja

2+1

5

Prof. dr. Džemal Latić

Mr. Muhamed Fazlović

 

 

ZIMSKI (I) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2018/19. GOD
II GOD. STUDIJSKI PROGRAM ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

 

 

Kiraet III
Vježbe
Stara
zgrada sprat Učionica 1

 

 

2.

Uvod u izučavanje kelama  Vježbe
Stara zgrada Sprat
Učionica 1

 

Uvod u izučavanje kelama
Stara zgrada Sprat
Učionica 1

 

 

3.

Učenje Kur'ana
(Kiraet III)
Učionica 112

 

Imamet
Stara
zgrada
Prizemlje Učionica 2

Uvod u izučavanje kelama
Stara zgrada Sprat
Učionica 1

 

 

4.

Učenje Kur'ana
(Kiraet III)
Vježbe
Učionica 112

 

Imamet
Stara
zgrada
Prizemlje Učionica 2

Arapski tekstovi
Stara
Zgrada
Prizemlje Učionica 2

 

 

5.

Učenje Kur'ana
(Kiraet III)
Vježbe
Učionica 112

 

Arapski tekstovi
Stara
Zgrada
Prizemlje Učionica 2

 

 

6.

 Arapski tekstovi
Vježbe
Stara zgrada Sprat
Učionica 1

Psihologija za imame
Učionica 108

 

Ahlak
Stara
zgrada sprat
Prizemlje Učionica 2

 

7.

Arapski jezik III
Vježbe
Lektor
Stara zgrada Sprat
Učionica 1

Psihologija za imame
Učionica 108

Psihologija za imame
Vježbe
Stara zgrada
Sprat Učionica 2

Ahlak
Stara
zgrada sprat
Prizemlje Učionica 2

 

8.

 

Imamet
Vježbe
Učionica 108

 

Ahlak
Vježbe
Stara
zgrada sprat

 

Studijski program za imame, hatibe i muallime

 

3. SEMESTAR

Sati

ECTS

Nastavnik

Asistent

Lektor

7.            

Kiraet III

2+2

5

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

Mr .hfz.
Abdul-Aziz Drkić

 

8.            

Uvod u izučavanje kelama

2+2

5

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

Dr.dr. Orhan Jašić

 

9.            

Ahlak

2+1

5

Prof. dr. Ahmet Alibašić

Azra Kulenović

 

10.            

Imamet

2+1

5

Doc.dr. hfz. Kenan Musić

Mr. Fadilj Maljoki

 

11.            

Arapski tekstovi

2+1+1

5

Prof. dr. Amrudin Hajrić

 

Abdulfettah Shehata

12.            

Psihologija za imame

2+1

5

Porf. Dr. hfz. Aid Smajić

Mr. Mirzeta Brkić

 

 

 

ZIMSKI (V) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2018/19. GOD.
III GOD. TEOLOŠKI SMJER

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.čas

 

 

 

Kulturna historija BiH
Vježbe
Učionica 114

 

                         

 

2.čas

 

Islamsko obredoslovlje (Ibadat)
Učionica 114

 

Kulturna historija BiH
Vježbe
Učionica 114

Hermeneutika hadisa Vježbe
Učionica 114

 

3.čas

 

Islamsko obredoslovlje (Ibadat)
Učionica 114

 

Hermeneutika hadisa
Učionica 114

Teološka epistemologija
Učionica 114

 

Islamsko obredoslovlje (Ibadat)
Učionica 114

 

4.čas

 

Kulturna historija BiH
Učionica 114

Hermeneutika hadisa
Učionica 114

Teološka epistemologija
Učionica 114

 

Islamsko obredoslovlje (Ibadat)
Učionica 114

 

5.čas

 

Kulturna historija BiH
Učionica 114

Pedagogija
Amfiteatar

Klasične škole tefsira
Učionica 114
Vježbe

Klasične škole tefsira
Učionica 114

 

6. čas

 

Pedagogija
Vježbe
Učionica 114

Pedagogija
Amfitatar

Klasične škole tefsira
Učionica 114
Vježbe

Klasične škole tefsira
Učionica 114

 

7. čas

Pedagogija
Vježbe
Učionica 114

Teološka epistemologija
Vježbe
Učionica 114

 

 

 

LEGENDA

 

5. SEMESTAR

Sati

ECTS

Nastavnik

Asistent

1.

Klasične škole tefsira

2+1+1

5

Prof.dr. Džemal Latić

Mr. Muhamed Fazlović

2.

Hermenutika hadisa

2+1

5

Prof.dr. Zuhdija Hasanović

Mr. Fadilj  Maljoki

3.

Teološka epistemologija

2+1

5

Prof. dr. Rešid Hafizović

Dr.dr. Orhan Jašić

4.

Islamsko obredoslovlje (Ibadat)

2+1

5

Prof. dr. Mustafa Hasani

Dr. Senad Ćeman

5.

Kulturna historija BiH

2+1+1

5

Doc.dr.
Asim Zubčević

Azra
Kulenović

6.

Pedagogija

2+1+1

5

Prof. dr. Haris Cerić

Ahmed Čolić

 

 

                                    ZIMSKI (V) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2018/19. GOD.
III GOD. ISLAMSKA VJERONAUKA I RELIGIJSKI ODGOJ

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.čas

 

 

 

 

 

 

2.čas

 

Muslimanski doprinos civilizaciji
Učionica 108

Opća psihologija sa psihologijom ličnosti 
Učionica 108

Teorije odgoja
Stara zgrada 2 sprat Učionica 2

 

 

3.čas

 

Muslimanski doprinos civilizaciji
Učionica 108

Opća psihologija sa psihologijom ličnosti 
Učionica 108

Teorije odgoja
Stara zgrada 2 sprat Učionica 2

 

 

4.čas

 

Muslimanski doprinos civilizaciji
Vježbe
Stara zgrada
Sprat Učionica 2

 

Kur'anski koncept odgoja
Stara zgrada 2 sprat Učionica 2

 

 

5.čas

 

Muslimanski doprinos civilizaciji
Vježbe
Stara zgrada
Sprat Učionica 2

Pedagogija
Amfiteatar

Kur'anski koncept odgoja
Stara zgrada 2 sprat Učionica 2

Izborni predmet

 

6. čas

 

Teorije odgoja
Vježbe
Stara zgrada
Sprat Učionica 2

Pedagogija
Amfiteatar

 

Izborni predmet

 

7. čas

Opća psihologija sa psihologijom ličnosti 
Stara zgrada
Sprat Učionica 2

Pedagogija
Vježbe
Učionica 112

 

Kur'anski koncept odgoja
Vježbe
Učionica 112

 

8. čas

 

Pedagogija
Vježbe
Učionica 112

 

 

 

LEGENDA

 

5. SEMESTAR

Sati

ECTS

Nastavnik

Asistent

1.

Kur'anski koncept odgoja

2+1

5

Prof.dr. Džemal Latić

Mr- Muhamed Fazlović

2.

Pedagogija

2+1

5

Prof. dr. Haris Cerić

Ahmed Čolić

3.

Opća psihologija sa psihologijom ličnosti

2+1

5

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

Mr. Mirzeta Brkić

4.

Muslimanski doprinos civilizaciji

2+1+1

5

Doc.dr.
Asim Zubčević

Azra
Kulenović

6.

Teorije odgoja

2+1

5

Prof. dr. Nusret Isanović

Mr. Samedin Kadić

7.

Izborni predmet

2+1

5

 

 

 

                                    ZIMSKI (V) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2018/19. GOD.
                                     III GOD. STUDIJSKI PROGRAM ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.čas

 

  Savremene akaidske teme
Vježbe
Čitaonica
Učionica 110
Vježbe

Pregled historije islama
Vježbe
Učionica 114

Izborni predmet
Vježbe

 

 

2.čas

 

Savremene akaidske teme
Čitaonica

Šerijatsko nasljedno i vakufsko pravo
Vježbe
Čitaonica

Šerijatsko nasljedno i vakufsko pravo
Čitaonica

 

 

3.čas

 

Savremene akaidske teme
Čitaonica

Izborni predmet

Šerijatsko nasljedno i vakufsko pravo
Čitaonica

 

 

4.čas

 

Savremene akaidske teme
Čitaonica

Izborni predmet

Pregled historije islama
Čitaonica

 

 

5.čas

 

Savremene akaidske teme
Čitaonica

Pedagogija za imame
Amfiteatar

Pregled historije islama
Čitaonica

 

 

6. čas

 

 

Pedagogija

za imame

Amfiteatar

 

 

 

7. čas

 

Pedagogija

za imame
Vježbe
Učionica 112

Menadžment za imame
Učionica 114

 

 

8. čas

 

Pedagogija

za imame
Vježbe
Učionica 112

Menadžment za imame
Učionica 114

 

 

9. čas

 

 

Menadžment za imame
Učionica 114
Vježbe

 

 

LEGENDA

 

5. SEMESTAR

Sati

ECTS

Nastavnik

Asistent

1.

Savremene akaidske teme

2+1

5

Prof.dr. Nedžad Grabus

Dr.dr. Orhan Jašić

2.

Šerijatsko nasljedno i vakufsko pravo

2+1

5

Prof. dr. Mustafa
Hasani

Dr. Senad Ćeman

3.

Pregled historije islama

2+1

5

Prof. dr. Ahmet Alibašić

Azra Kulenović

4.

Pedagogija za imame

2+1+1

5

Prof. dr. Haris Cerić

Ahmed Čolić

5.

Menadžment za imame

2+1

5

 

 

6.

Izborni predmet

2+1

5

 

 

 

 

 

ZIMSKI (VII) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2018/19. GOD.
IV GOD. TEOLOŠKI SMJER

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.čas

 

 

 

 

 

2.čas

 

 

 

Islamsko vodstvo i govorništvo (Imamet i Hatabet)
Vježbe
Učionica 110

Šerijatsko građansko i vakufsko pravo
Učionica 110

Historija filozofije IV Moderna i savremena islamska filozofija
Učionica 110

3.čas

 

 

Rječnik Kur'ana
Učionica 110

Šerijatsko građansko i vakufsko pravo
Vježbe
Učionica 110

Šerijatsko građansko i vakufsko pravo
Učionica 110

Historija filozofije IV Moderna i savremena islamska filozofija Učionica 110

4.čas

 

Šiizam
Učionica 110

Rječnik Kur'ana
Učionica 110

 

Rječnik Kur'ana
Vježbe
Učionica 110

 

5.čas

 

Šiizam
Učionica 110

Socijalna psihologija
Učionica 110

Izborni predmet

Socijalna psihologija
Vježbe
Učionica 110

 

6. čas

 

 

Socijalna psihologija
Učionica 110

Izborni predmet

Šiizam
Učionica 110
Vježbe

 

7. čas

Islamsko vodstvo i govorništvo
(Imamet i Hatabet)
Učionica 110

 

Izborni predmet
Vježbe

Historija filozofije IV Moderna i savremena islamska filozofija
Učionica 110

 

8.čas

Islamsko vodstvo i govorništvo
(Imamet i Hatabet)
Učionica 110

 

 

 

 

LEGENDA

 

7. SEMESTAR

Sati

ECTS

Nastavnik

Asistent

1.

Šiizam

2+1

5

Prof.dr. Samir Beglerović

Dr. dr. Orhan Jašić

2.

Šerijatsko građansko i vakufsko pravo

2+1

5

Doc. dr. Nedim Begović

Dr. Senad Ćeman

3.

Islamsko vodstvo i govorništvo (Imamet i Hatabet)

2+1

5

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

Mr. Mirzeta Brkić

4.

Historija filozofije IV –Moderna i savremena islamska filozofija

2+1

5

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

Mr. Samedin Kadić

5.

Socijalna psihologija

2+1

4

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

Mr. Mirzeta Brkić

6.

Rječnik Kur'ana

2+1

4

Prof.dr. Enes Karić

Mr- Muhamed Fazlović

7.

Izborni predmet

2+1

2

 

 

  

 

 

 

 

ZIMSKI (VII) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2018/19. GOD.
IV GOD. ISLAMSKA VJERONAUKA I RELIGIJSKI ODGOJ

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.čas

 

 

 

 

 

 

2.čas

 

Psihologija religioznosti
Učionica 110

Religijska pedagogija
Vježbe
Učionica 110

 

 

Domski odgoj
Vježbe
Stara zgrada 2 sprat Učionica 2

Metodika vjerske nastave I
Učionica 114

3.čas

 

Psihologija religioznosti
Učionica 110

Izborni predmet

 

Domski odgoj
Stara zgrada 2 sprat Učionica 2

Metodika vjerske nastave I
Učionica 114

4.čas

 

Kulturna historija BiH
Učionica 114

Izborni predmet

Kulturna historija BiH
Asistet Azra
Kulenović
Učionica 110

Domski odgoj
Stara zgrada 2 sprat Učionica 2

Metodika vjerske nastave I
Učionica 114

5.čas

 

Kulturna historija BiH
Učionica 114

Školska pedagogija
Vježbe
Stara zgrada 2 sprat Učionica 2

Školska pedagogija
Prof. dr Haris Cerić
Učionica 108

Domski odgoj
Stara zgrada 2 sprat Učionica 2

Metodika vjerske nastave I
Učionica 114

6. čas

 

Psihologija religioznosti
Izborni predmet
Vježbe

Izborni predmet
Vježbe

Školska pedagogija
Prof. dr Haris Cerić
Učionica 108

Domski odgoj
Stara zgrada 2 sprat Učionica 2

 

7. čas

 

 

Religijska pedagogija
Prof.dr.Amel Alić
Učionica 108

Domski odgoj
Vježbe
Stara zgrada 2 sprat Učionica 2

 

8.

 

 

Religijska pedagogija
Prof.dr.Amel Alić
Učionica 108

Metodika vjerske  nastave I
Vježbe
Stara zgrada 2 sprat Učionica 2

 

LEGENDA

 

7. SEMESTAR

Sati

ECTS

Nastavnik

Asistent

1.

Kulturna historija BiH

2+1

3

Doc.dr. Asim Zubčević

Azra Kulenović

2.

Religijska pedagogija

2+1

5

Prof. dr. Amel Alić

Ahmed Čolić

3.

Psihologija religioznosti

2+1

4

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

Mr. Mirzeta Brkić

4.

Školska pedagogija

2+1

5

Prof. dr. Haris Cerić

Ahmed Čolić

5.

Domski odgoj
(Predavanja će se održavati svake druge sedmice)

2+1

4

Prof. dr. Adnan Tufekčić

Ahmed Čolić

6.

Metodika vjerske nastave I
(Predavanja će se održavati svake druge sedmice)

2+1

5

Prof.dr. Izet Pehlić

Ahmed Čolić

7.

Izborni predmet

2+1

4

 

 

 

 

«
»