Prvi ciklus - oglasna ploča

JANUARSKO-FEBRUARSKI ROK / 2018-2019.

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
18.12.2018. god.
I CIKLUS
JANUARSKO-FEBRUARSKI ROK
PRIJAVA ISPITA PUTEM ISSS-a ZA ZAVRŠNI ISPIT ĆE BITI OTVORENA
OD 03.01.2019. G. DO 15.01.2019.G. DO 20:00 SATI

TEOLOŠKI   SMJER
I SEMESTAR

 

Predmet

Nastavnik

Završni  ispit
Datum i mjesto

Popravni
Datum i mjesto

1.

Terminologija tefsira

Prof. dr. Almir Fatić

19.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

2.

Historija šerijatskog prava

Doc. dr. Nedim Begović

22.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

05.02.2019. u  09:00  sati
Amfiteatar

3.

Osnovi islamskog vjerovanja
(Usulud-din)

 

Prof. dr. Rešid Hafizović

24.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

07.02.2019. u  09:00  sati
Amfiteatar

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) I

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

23.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica do Studentske

06.02.2019. u  09:00  sati
Učionica do Studentske

5.

Arapski jezik za teologe  I

Doc. dr. Zehra Alispahić

21.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  09:00  sati
Amfiteatar

6.

Uvod u metodologiju istraživanja

Doc. dr. Asim Zubčević

26.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

 

 

 

III SEMESTAR

 

Predmet

Nastavnik

Završni  ispit
Datum i mjesto

Popravni
Datum i mjesto

1.

Rane škole kelama

Prof. dr. Samir Beglerović

24.01.2019. g. u  11:00  sati
Amfiteatar

07.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

2.

Historija i metodologija tefsira

Prof. dr. Almir Fatić

19.01.2019. g. u  11:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

3.

Uvod u studije  islamske civilizacije

Prof. dr. Ahmet Alibašić

23.01.2019. g. u  10:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  10:00  sati
Amfiteatar

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) III 

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

22.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica do Studentske

05.02.2019. u  12:30  sati
Učionica do Studentske

5.

Arapski jezik III

Doc. dr. Zehra Alispahić

21.01.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

6.

Engleski jezik

Doc. dr. Amina Arnautović

26.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  14:00  sati
Amfiteatar

V  SEMESTAR

 

Predmet

Nastavnik

Završni  ispit
Datum i mjesto

Popravni
Datum i mjesto

1.

Klasične  škole tefsira

Prof. dr. Džemal Latić

19.01.2019. g. u  11:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

2.

Hermenutika hadisa

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

21.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica do mesdžida

04.02.2019. u  09:00  sati
Učionica do mesdžida

3.

Kulturna historija BiH

Prof. dr. Asim Zubčević

22.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

4.

Teološka epistemologija

Prof. dr. Rešid Hafizović

24.01.2019. g. u  13:00  sati
Amfiteatar

07.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

5.

Islamsko obredoslovlje (Ibadat)

Prof. dr. Mustafa Hasani

23.01.2019. u 14:00  sati
Amfiteatar

05.02.2019. u  11:00  sati
Ikbalova učionica

6.

Pedagogija

Prof. dr. Haris Cerić

21.01.2019. u  14:30  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  14:30  sati
Amfiteatar

VII  SEMESTAR

 

Predmet

Nastavnik

Završni  ispit
Datum i mjesto

Popravni
Datum i mjesto

1.

Šiizam

Prof. dr. Samir Beglerović

24.01.2019. g. u  13:00  sati
Amfiteatar

07.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

2.

Šerijatsko građansko i vakufsko pravo

Doc. dr. Nedim Begović

23.01.2019. g. u  14:00  sati
Amfiteatar

05.02.2019. u  14:00  sati
Amfiteatar

3.

Islamsko vodstvo i govorništvo
(Imamet i hatabet)

Doc. dr. hfz. Kenan Musić

21.01.2019. g. u  15:30  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  15:30  sati
Amfiteatar

4.

Historija filozofije IV – Moderna i savremena islamska filzofija

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

22.01.2019. g. u  14:00  sati
Amfiteatar

05.02.2019. u 13:30  sati
Amfiteatar

5.

Socijalna psihologija

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

24.01.2019. g. u  15:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  15:00  sati
Amfiteatar

6.

Rječnik Kur'ana

Prof. dr. Enes Karić

19.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

7.

Muslimanski doprinos civilizaciji

Doc. dr. Asim Zubčević

28.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

8.

Školska pedagogija

Prof. dr. Haris Cerić

21.01.2019. u  14:30  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  14:30  sati
Amfiteatar

9.

Religija i  društvo

Prof. dr. Dževad Hodžić

26.01.2019. g. u  09:00  sati
Ikbalova učionica

06.02.2019. u  12:30  sati
Ikbalova učionica

 

 

 

ODSJEK  ZA ISLAMSKU VJERONAUKU  I  RELIGIJSKI ODGOJ
I SEMESTAR

 

Predmet

Nastavnik

Završni  ispit
Datum i mjesto

Popravni
Datum i mjesto

1.

Terminologija tefsira

Prof. dr. Almir Fatić

19.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

2.

Uvod u šerijatsko pravo

Doc. dr. Nedim Begović

22.01.2019. g. u  11:00  sati
Amfiteatar

05.02.2019. u  09:00  sati
Amfiteatar

3.

Osnovi islamskog vjerovanja
(Usulud-din)

 

Prof. dr. Rešid Hafizović

24.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

07.02.2019. u  09:00  sati
Amfiteatar

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) I

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

23.01.2019. g. u  12:30  sati
Učionica do Studentske

06.02.2019. u  09:00  sati
Učionica do Studentske

5.

Arapski jezik za pedagoge  I

Doc. dr. Amira Trnka-Uzunović

21.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

6.

Uvod u metodologiju istraživanja

Doc. dr. Asim Zubčević

26.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

III SEMESTAR

 

Predmet

Nastavnik

Završni  ispit
Datum i mjesto

Popravni
Datum i mjesto

1.

Teološka antropologija

Prof. dr. Samir Beglerović

24.01.2019. g. u  11:00  sati
Amfiteatar

07.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

2.

Kur'anska kazivanja

Prof. dr. Džemal Latić

19.01.2019. g. u  11:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

3.

Uvod u studije  islamske civilizacije

Prof. dr. Ahmet Alibašić

23.01.2019. g. u  10:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  10:00  sati
Amfiteatar

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) III 

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

22.01.2019. g. u  12:30  sati
Učionica do Studentske

05.02.2019. u  12:30  sati
Učionica do Studentske

5.

Arapski jezik III

Doc. dr. Amira Trnka-Uzunović

21.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

6.

Islamsko obredoslovlje (Ibadat)

Prof. dr. Mustafa Hasani

22.01.2019. u 09:00  sati
Amfiteatar

05.02.2019. u  09:00  sati
Amfiteatar

V  SEMESTAR

 

Predmet

Nastavnik

Završni  ispit
Datum i mjesto

Popravni
Datum i mjesto

1.

Kur'anski  koncept odgoja

Prof. dr. Džemal Latić

19.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

2.

Opća psihologija sa psihologijom ličnosti

Doc. dr. Sabina Alispahić

22.01.2019. g. u  09:00  sati
Ikbalova učionica

05.02.2019. u  09:00  sati
Ikbalova učionica

3.

Muslimanski doprinos civilizaciji

Prof. dr. Asim Zubčević

28.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

4.

Teorije odgoja: islamska pespektiva

Prof. dr. Nusret Isanović

23.01.2019. g. u  11:00  sati
Ikbalova učionica

08.02.2019. u  11:00  sati
Ikbalova učionica

5.

Uvod u izučavanje kelama

Prof. dr. Samir Beglerović

24.01.2019.g. u  13:00  sati
Amfiteatar

07.02.2019. u  13:00  sati
Amfiteatar

6.

Pedagogija

Prof. dr. Haris Cerić

21.01.2019. u  14:30  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  14:30  sati
Amfiteatar

 

VII  SEMESTAR

 

Predmet

Nastavnik

Završni  ispit
Datum i mjesto

Popravni
Datum i mjesto

1.

Kulturna historija BiH

Prof. dr. Asim Zubčević

28.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

2.

Religijska pedagogija

Prof. dr. Alem Alić

23.01.2018. g. u  14:00  sati
Ikbalova učionica

06.02.2018. u 14:00  sati
Ikbalova učionica

3.

Psihologija religioznosti

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

24.01.2019. g. u  15:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  15:00  sati
Amfiteatar

4.

Školska pedagogija

Prof. dr. Haris Cerić

21.01.2019. u  14:30  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  14:30  sati
Amfiteatar

5.

Domski odgoj

Prof. dr. Adnan Tufekčić

28.01.2019. g. u  10:00  sati
Učionica do mesdžida

07.02.2018. u  10:00  sati
Učionica do mesdžida

6.

Metodika vjerske nastave I

Prof. dr. Izet Pehlić

25.01.2019. g. u  14:00  sati
Ikbalova učionica

08.02.2018. u  14:00  sati
Ikbalova učionica

7.

Rječnik Kur'ana

Prof. dr. Enes Karić

19.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

 

 

STUDIJSKI PROGRAM ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME

 

Predmet

Nastavnik

Završni  ispit
Datum i mjesto

Popravni
Datum i mjesto

1.

Uvod u  tefsir

Prof. dr. Almir Fatić

19.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

2.

Uvod u šerijatsko pravo

Doc. dr. Nedim Begović

22.01.2019. g. u  11:00  sati
Amfiteatar

05.02.2019. u  09:00  sati
Amfiteatar

3.

Uvod u osnove islamskog vjerovanja
(Usulud-din)

 

Prof. dr. Samir Beglerović

24.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

07.02.2019. u  09:00  sati
Amfiteatar

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) I

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

21.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica do mesdžida

06.02.2019. u 11:00  sati
Učionica do Studentske

5.

Fonetika i morfologija arapskog  jezika

Prof. dr. Amrudin Hajrić

23.01.2019. g. u  11:30  sati
Amfitaetar

04.02.2019. u  12:30  sati
Učionica  Ikbalova

6.

Uvod u metodologiju istraživanja

Doc. dr. Asim Zubčević

26.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfitaetar

06.02.2019. u  12:30  sati
Amfitaetar

III SEMESTAR

 

Predmet

Nastavnik

Završni  ispit
Datum i mjesto

Popravni
Datum i mjesto

1.

Uvod u izučavanje kelama

Prof. dr. Samir Beglerović

24.01.2019.g. u  13:00  sati
Amfiteatar

07.02.2019. u  13:00  sati
Amfiteatar

2.

Ahlak

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

19.01.2019. g. u  11:00  sati
Ikbalova učionica

05.02.2019. u 13:30  sati
Ikbalova učionica

3.

Imamet

Dr. hfz Dževad Hrvačić

26.01.2019. g. u  09:00  sati
Ikbalova učionica

06.02.2019. u  09:00  sati
Ikbalova učionica

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) III 

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

21.01.2019. g. u  12:30  sati
Učionica do mesdžida

04.02.2019. u  09:00  sati
Učionica do Studentske

5.

Arapski tekstovi

Prof. dr. Amrudin Hajrić

23.01.2019. g. u  11:30  sati
Amfitaetar

04.02.2019. u  12:30  sati
Učionica  Ikbalova

6.

Psihologija za imame

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

24.01.2019. g. u  15:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  15:00  sati
Amfiteatar

V  SEMESTAR

 

Predmet

Nastavnik

Završni  ispit
Datum i mjesto

Popravni
Datum i mjesto

1.

Savremene akaidske teme

Prof. dr. Nedžad Grabus

24.01.2019. g. u  11:00  sati
Amfiteatar

07.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

2.

Šerijatsko nasljedno i vakufsko pravo

Prof. dr. Mustafa Hasani

22.01.2019. u 09:00  sati
Učionica do mesdžida

05.02.2019. u  09:00  sati
Učionica do mesdžida

3.

Pregled historije islama

Prof. dr. Ahmet Alibašić

23.01.2019. g. u  10:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  10:00  sati
Amfiteatar

4.

Religija i društvo (izborni)

Prof. dr. Dževad Hodžić

26.01.2019. g. u  09:00  sati
Ikbalova učionica

06.02.2019. u  12:30  sati
Ikbalova učionica

5.

Pedagogija za imame

Prof. dr. Haris Cerić

21.01.2019. u  14:30  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  14:30  sati
Amfiteatar

6.

Menadžment za imame

Doc. dr. Dženan Kulović

21.01.2019. u  09:00  sati
Ikbalova učionica

04.02.2019. u  09:00  sati
Ikbalova učionica

                                                                                                                                     Studentska služba

 

«
»