Prvi ciklus - oglasna ploča

Seminarski po katedrama za 2018/19. godinu

                                                                       SEMINARSKI PO KATEDRAMA
za generaciju 2018/2019. I ciklusa studija (usvojeno na Vijeću, 21.11.2018)

 

1.     KATEDRA ZA KIRAET (UČENJE KUR'ANA)
Teologija: Islamska misija (Da'va)
Imami: Islamska misija (Da'va)

2.     KATEDRA ZA TEFSIR (TUMAČENJE KUR'ANA)
Teologija: 1) Historija i metodologija tefsira, 2) Rječnik Kur'ana
Islamska vjeronauka: Kur'anski koncept odgoja
Imami: Tematski tefsir I

3.     KATEDRA ZA FILOLOGIJU KUR'ANA: Ne rade se seminarski na ovoj katedri

4.     KATEDRA ZA HADIS (POSLANIČKU TRADICIJU)
Teologija: 1) Dimenzije sunneta, 2) Hermeneutika hadisa
Islamska vjeronauka: 1) Životopis Muhammeda, s.a.v.s. (Sira), 2) Sunetski koncept odgoja
Imami: Imamet

5.     KATEDRA ZA AKAID (ISLAMSKU DOGMATIKU), TESAVVUF I UPOREDNE RELIGIJE
Teološki odsjek: 1) Rane škole kelama, 2) Šiizam
Islamska vjeronauka: 1) Teološka antropologija, 2) Religijski odgoj i okultna kultura
Imami: Savremene akaidske teme

6.     KATEDRA ZA FIKH  (ŠERIJATSKO PRAVO)
Teologija:  1) Historija šerijatskog prava, 2) Šerijatsko personalno pravo, 3) Metodologija šerijatskog prava (Usuli fikh)
Islamska vjeronauka: 1) Savremene fikhske teme
Imami:   Uvod u šerijatsko pravo

7.     KATEDRA ZA ISLAMSKU FILOZOFIJU
Islamska vjeronauka: Filozofija moralnog odgoja
Imami: Ahlak

8.     KATEDRA ZA ISLAMSKU CIVILIZACIJU
Teologija: 1) Historija BiH i institucije IZ u BiH, 2) Historija IKC do 1700., 3) Studije genocida
Islamska vjeronauka: 1) Kulturna historija BiH, 2) Studije genocida

9.     KATEDRA ZA RELIGIJSKU PEDAGOGIJU I RELIGIJSKU PSIHOLOGIJU
Islamska vjeronauka: 1) Psihologija religioznosti, 2) Teorije odgoja: islamska perspektiva, 3) Pedagoška psihologija, 4) Religijska pedagogija


STUDIJSKI PROGRAM ISLAMSKE TEOLOGIJE

 

1. SEMESTAR

1.    

Historija šerijatskog prava

 

2. SEMESTAR

1.    

Historija i metodologija tefsira

 

3. SEMESTAR

1.    

Dimenzije Sunneta

 

4. SEMESTAR

1.    

Rane škole kelama

 

5. SEMESTAR

1.    

Šerijatsko personalno pravo

2.    

Historija islamske civilizacije  do 1700.

 

6. SEMESTAR

1.    

Historija BiH i institucije IZ u BiH

2.    

Islamska misija (Da'va)

 

7. SEMESTAR

1.    

Hermeneutika hadisa

2.    

Šiizam

 

8. SEMESTAR

1.    

Rječnik Kur'ana

2.    

Metodologija šerijatskog prava (Usuli fikh)


 

IZBORNI  PREDMETI

1.          

Studije genocida

 

STUDIJSKI PROGRAM ISLAMSKE VJERONAUKE I RELIGIJSKE PEDAGOGIJE

 

1. SEMESTAR

 

 

 

2. SEMESTAR

1.           

Životopis Muhammeda, a.s. (Sira)

 

3. SEMESTAR

 

 

 

4. SEMESTAR

1.           

Kur'anski koncept odgoja

2.           

Savremene fikhske teme

 

5. SEMESTAR

1.           

Filozofija moralnog odgoja

2.           

Religijska pedagogija

 

6. SEMESTAR

1.           

Kulturna historija BiH

2.           

Teorije odgoja: islamska perspektiva

 

7. SEMESTAR

1.           

Teološka antropologija

2.           

Psihologija religioznosti

 

8. SEMESTAR

1.           

Sunnetski koncept odgoja

2.           

Pedagoška psihologija

3.           

Religijski odgoj i okultna kultura


 

IZBORNI  PREDMETI

1.          

Studije genocida


 

STUDIJSKI PROGRAM ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME

 

1. SEMESTAR

 

Uvod u šerijatsko pravo

 

2. SEMESTAR

 

Tematski tefsir I

 

3. SEMESTAR

 

Ahlak

 

4. SEMESTAR

 

Imamet

 

5. SEMESTAR

 

Savremene akaidske teme

 

6. SEMESTAR

 

Islamska misija (Da'va)

«
»