Prvi ciklus - oglasna ploča

INSTRUKTIVNA NASTAVA, januar 2019.

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
07.01.2019. god.

I CIKLUS –TERMINI TESTOVA ZA REDOVNE, REDOVNE – SAMOFINANSIRAJUĆE I VANREDNE STUDENTE
INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA VANREDNE STUDENTE
TEOLOŠKI   SMJER
I SEMESTAR

 

Predmet

Instruktivna nastava
za vanredne studente
datum, vrijeme i
mjesto održavanja

1.

Terminologija tefsira

16.01.2019. g. u  13:00  sati
Amfiteatar

2.

Historija šerijatskog prava

16.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

3.

Osnovi islamskog vjerovanja
(Usulud-din)

 

15.01.2019. g. u  14:00  sati
Amfiteatar

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) I

15.01.2019. g. u  12:00  sati
Stara zgrada Sprat Učionica 1

5.

Arapski jezik  za teologe  I

15.01.2019. g. u  10:00  sati
Stara zgrada Sprat Učionica 1

6.

Uvod u metodologiju istraživanja

16.01.2019. g. u  11:00  sati
Amfiteatar

 

ODSJEK  ZA ISLAMSKU VJERONAUKU  I  RELIGIJSKI ODGOJ
I SEMESTAR

 

Predmet

Instruktivna nastava
za vanredne studente
datum, vrijeme i
mjesto održavanja

1.

Terminologija tefsira

16.01.2019. g. u  13:00  sati
Amfiteatar

2.

Uvod u metodologiju istraživanja

16.01.2019. g. u  11:00  sati
Amfiteatar

3.

Osnovi islamskog vjerovanja
(Usulud-din)

15.01.2019. g. u  14:00  sati
Amfiteatar

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) I

15.01.2019. g. u 10:00  sati
Stara zgrada Prizemlje učionica 1

5.

Arapski jezik za pedagoge I

15.01.2019. g. u 12:00  sati
Stara zgrada Prizemlje učionica 1

6.

Uvod u šerijatsko pravo

16.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

 

STUDIJSKI PROGRAM ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME    
I SEMESTAR

 

Predmet

Instruktivna nastava
za vanredne studente
datum, vrijeme i
mjesto održavanja

1.

Kira'et I

15.01.2019. g. u  14:00  sati
Ikbalova učionica

2.

Uvod u osnove  islamskog vjerovanja

 

15.01.2019. g. u  12:00  sati
Ikbalova učionica

3.

Uvod u šerijatsko pravo

16.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

4.

Uvod u metodologiju istraživanja

16.01.2019. g. u  11:00  sati
Amfiteatar

5.

Fonetika i morfologija arapskog  jezika

15.01.2019. g. u  10:00  sati
Ikbalova učionica

6.

Uvod u tefsir

16.01.2019. g. u  13:00  sati
Amfiteatar

 

TEOLOŠKI SMJER
III SEMESTAR

 

Predmet

Instruktivna nastava
za vanredne studente
datum, vrijeme i
mjesto održavanja

1.

Rane škole kelama

14.01.2019. g. u  10:00  sati
Ikbalova  učionica

2.

Historija i metodologija tefsira

14.01.2019. g. u  12:00  sati
Ikbalova  učionica

3.

Uvod u studije  islamske civilizacije

14.01.2019. g. u  14:00  sati
Amfiteatar

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) III 

15.01.2019. g. u  14:00  sati
Stara zgrada Sprat Učionica 2

5.

Arapski jezik III

15.01.2019. g. u  12:00  sati
Stara zgrada Sprat Učionica 2

6.

Engleski jezik

15.01.2019. g. u  10:00  sati
Stara zgrada Sprat Učionica 2

 

ODSJEK  ZA ISLAMSKU VJERONAUKU  I  RELIGIJSKI ODGOJ
III SEMESTAR

 

Predmet

Instruktivna nastava
za vanredne studente
datum, vrijeme i
mjesto održavanja

1.

Teološka antropologija

14.01.2019. g. u  12:00  sati
Stara zgrada Sprat Učionica 2

2.

Uvod u studije  islamske civilizacije

14.01.2019. g. u  14:00  sati
Amfiteatar

3.

Ibadat

15.01.2019. g. u  11:00  sati
Učionica do Studentske

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) III

14.01.2019. g. u  10:00  sati
Stara zgrada Sprat Učionica 2

5.

Arapski jezik III

15.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica do Studentske

6.

Kur'anska kazivanja

15.01.2019. g. u  13:00  sati
Učionica do Studentske

 

STUDIJSKI PROGRAM ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME 
III SEMESTAR

 

Predmet

Instruktivna nastava
za vanredne studente
datum, vrijeme i
mjesto održavanja

1.

Kira'et III

14.01.2019. g. u  12:00  sati
Stara zgrada Prizemlje  Učionica 1

2.

Uvod u izučavanje kelama

14.01.2019. g. u  14:00  sati
Stara zgrada Prizemlje  Učionica 1

3.

Ahlak

15.01.2019. g. u  14:00  sati
Stara zgrada Prizemlje  Učionica 1

4.

Imamet

14.01.2019. g. u  10:00  sati
Stara zgrada Prizemlje  Učionica 1

5.

Arapski  tekstovi

15.01.2019. g. u  12:00  sati
Stara zgrada Prizemlje  Učionica 1

6.

Psihologija za imame

15.01.2019. g. u  10:00  sati
Stara zgrada Prizemlje  Učionica 1

 

V  SEMESTAR

 

Predmet

 

Instruktivna nastava
za vanredne studente
datum, vrijeme i
mjesto održavanja

1.

Klasične  škole tefsira

14.01.2019. g. u  14:00  sati
Učionica do mesdžida

2.

Hermenutika hadisa

14.01.2019. g. u  12:00  sati
Učionica do mesdžida

3.

Kulturna historija BiH

14.01.2019. g. u  10:00  sati
Učionica do mesdžida

4.

Teološka epistemologija

15.01.2019. g. u  11:00  sati
Učionica do mesdžida

6.

Islamsko obredoslovlje (Ibadat)

15.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica do mesdžida

8.

Pedagogija

14.01.2019. g. u  14:00  sati
Učionica do mesdžida

 

V  SEMESTAR

 

Predmet

Instruktivna nastava
za vanredne studente
(datum, vrijeme i
mjesto održavanja)

1.

Kur'anski  koncept odgoja

14.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica do Studentske

2.

Pedagogija

14.01.2019. g. u  14:00  sati
Učionica do mesdžida

3.

Opća psihologija sa psihologijom ličnosti

15.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica 108

4.

Teorije odgoja

15.01.2019. g. u  12:00  sati
Učionica 108

5.

Muslimanski doprinos civilizaciji

14.01.2019. g. u  13:00  sati
Učionica do Studentske

6.

Uvod u izučavanje kelama

14.01.2019. g. u  11:00  sati
Kabinet 129

 

V SEMESTAR

 

Predmet

Instruktivna nastava
za vanredne studente
datum, vrijeme i
mjesto održavanja

1.

Savremene akaidske teme

16.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica do Studentske

2.

Šerijatsko nasljedno i vakufsko pravo

16.01.2019. g. u  11:00  sati
Učionica do Studentske

3.

Pregled historije islama

14.01.2019. g. u  12:30  sati
Učionica 108

4.

Pedagogija za imame

14.01.2019. g. u  14:00  sati
Učionica do mesdžida

5.

Menadžment za imame

14.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica 108

6.

Religija i društvo

16.01.2019. g. u  15:00  sati
Učionica do Studentske

 

VII  SEMESTAR

 

Predmet

Instruktivna nastava
za vanredne studente
datum, vrijeme i
mjesto održavanja

1.

Šiizam

15.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica 108

2.

Šerijatsko građansko i vakufsko pravo

15.01.2019. g. u  11:00  sati
Učionica 108

3.

Islamsko vodstvo i govorništvo
(Imamet i hatabet)

15.01.2019. g. u  13:00  sati
Učionica 108

4.

Historija filozofije IV – Moderna i savremena islamska filzofija

16.01.2019. g. u  13:00  sati
Učionica do mesdžida

5.

Socijalna psihologija

16.01.2019. g. u  11:00  sati
Učionica do mesdžida

6.

Rječnik Kur'ana

16.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica do mesdžida

7.

Religija i društvo

16.01.2019. g. u  15:00  sati
Učionica do Studentske

8.

Muslimanski doprinos civilizaciji

14.01.2019. g. u  13:00  sati
Učionica do Studentske

9.

Školska pedagogija

14.01.2019. g. u  16:00  sati
Učionica do Studentske

 

VII  SEMESTAR

 

Predmet

Instruktivna nastava
za vanredne studente
datum, vrijeme i
mjesto održavanja

 

1.

Kulturna historija BiH

14.01.2019. g. u  10:30  sati
Učionica do mesdžida

2.

Religijska pedagogija

16.01.2019. g. u 11:00  sati
Učionica 108

3.

Psihologija religioznosti

16.01.2019. g. u  13:00  sati
Učionica 108

4.

Školska pedagogija

14.01.2019. g. u  16:00  sati
Učionica do Studentske

5.

Domski odgoj

16.01.2019. g. u 15:00  sati
Učionica 108

6.

Metodika vjerske nastave I

14.01.2019. g. u  09:00  sati
Stara zgrada Prizemlje Učionica 1

7.

Rječnik Kur'ana

16.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica do mesdžida

«
»