Prvi ciklus - oglasna ploča

JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK, 2019. Stari NPP

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
DATUM: 07.01.2019. god.
Studenti po starom NPP dužni su se prijaviti putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i popuniti elektronske prijave, isprintati ih i donijeti na ispit.
Obrazac prijave nalazi se na linku ispod:
http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita  
Na ispit obavezno ponijeti indeks.
Studenti koji ne budu uredno prijavljeni neće moći pristupiti ispitu.
Prijave za ispite poslati e-mailom  do 16.01.2019. godine

 

V semestar  Teološki smjer

PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

II termin

ARAPSKA KNJIŽEVNOST

Komisija

21.01.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

HISTORIJA BIH

Doc. dr. Asim Zubčević

22.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

KIRAET V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

21.01.2019. u  09:00  sati

04.02.2019. u  09:00  sati

KLASIČNE ŠKOLE TEFSIRA

Prof. dr. Džemal Latić

19.01.2019. g. u  11:00  sati

02.02.2019. u  11:00  sati

FILOZOFIJA POVIJESTI

Prof. dr. Dževad Hodžić

26.01.2019. g. u  09:00  sati

06.02.2019. u  12:30  sati

UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA

Prof. dr. Adnan Silajdžić

24.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

07.02.2019. u  09:00  sati
Amfiteatar

ŠERIJATSKO NASLJEDNO I VAKUFSKO PRAVO

Prof. dr.  Mustafa Hasani

22.01.2019. u 09:00  sati

05.02.2019. u  09:00  sati

 

V semestar  Smjer religijske pedagogije

PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

II termin

ARAPSKA KNJIŽEVNOST

Komisija

21.01.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

HISTORIJA BIH

Doc. dr. Asim Zubčević

22.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

KIRAET V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

21.01.2019. u  09:00  sati

04.02.2019. u  09:00  sati

PEDAGOGIJA

Prof. dr. Haris Cerić

21.01.2019. u  14:00  sati

04.02.2019. u  14:00  sati

FILOZOFIJA POVIJESTI

Prof. dr. Dževad Hodžić

26.01.2019. g. u  09:00  sati

06.02.2019. u  12:30  sati

UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA

Prof. dr. Adnan Silajdžić

24.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

07.02.2019. u  09:00  sati
Amfiteatar

OPĆA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

24.01.2019. g. u  15:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  15:00  sati
Amfiteatar

 

 

SMJER ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME
V semestar


PREDMET

NASTAVNIK/ SARADNIK

I termin

II termin

KIRAET  V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

21.01.2019. u  09:00  sati

04.02.2019. u  09:00  sati

SAVREMENE AKAIDSKE TEME

Prof. dr. Nedžad Grabus

19.01.2019. g. u  11:00  sati

02.02.2019. u  11:00  sati

ŠERIJATSKO NASLJ. I VAKUFSKO PRAVO

Prof. dr.  Mustafa Hasani

22.01.2019. u 09:00  sati

05.02.2019. u  09:00  sati

HISTORIJA BiH

Doc. dr. Asim Zubčević

22.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

AHLAK

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

22.01.2019. g. u  14:00  sati

05.02.2019. u 13:30  sati

ARAPSKI JEZIK – KONVERZACIJA II

Prof. dr. Amrudin Hajrić

22.01.2019. g. u  11:00  sati

05.02.2019. u  12:30  sati

INSTITUCIJE ISLAMSKE ZAJEDNICE

Doc. dr. Asim Zubčević

22.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

24.01.2019. g. u  15:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  15:00  sati
Amfiteatar

 

VI semestar  Teološki smjer


PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

II termin

HADISKI TEKSTOVI

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

21.01.2019. g. u  09:00  sati

04.02.2019. u  09:00  sati

ISLAMSKE INSTITUCIJE

Doc. dr. Asim Zubčević

22.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

SAVREMENE AKAIDSKE TEME

Prof.dr. Nedžad Grabus

19.01.2019. g. u  11:00  sati

02.02.2019. u  11:00  sati

ŠERIJATSKO GRAĐANSKO I KRIVIČNO  PRAVO

Doc. dr. Nedim Begović

23.01.2019. g. u  14:00 sati

05.02.2019. g. u  14:00 sati

RELIGIJA I DRUŠTVO

Prof. dr. Dževad Hodžić

26.01.2019. g. u  09:00  sati

06.02.2019. u  12:30  sati

KLASIČNA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

22.01.2019. g. u  14:00  sati

05.02.2019. u 13:30  sati

 

VI semestar  Smjer religijske pedagogije


PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

II termin

HADISKI TEKSTOVI

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

21.01.2019. g. u  09:00  sati

04.02.2019. u  09:00  sati

PSIHOLOGIJA LIČNOSTI

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

24.01.2019. g. u  15:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  15:00  sati
Amfiteatar

SOCIOLOGIJA ODGOJA

Prof. dr. Haris Cerić

21.01.2019. u  14:00  sati

04.02.2019. u  14:00  sati

METODIKA VJERSKE NASTAVE

Prof. dr. Izet Pehlić

24.01.2019. g. u  10:00  sati

02.02.2019. u  15:00  sati

RELIGIJA I DRUŠTVO

Prof. dr. Dževad Hodžić

26.01.2019. g. u  09:00  sati

06.02.2019. u  12:30  sati

KLASIČNA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

22.01.2019. g. u  14:00  sati

05.02.2019. u 13:30  sati

 

 

SMJER ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME
VI semestar

PREDMET

NASTAVNIK/ SARADNIK

I termin

II termin

KIRAET  VI

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

21.01.2019. u  09:00  sati

04.02.2019. u  09:00  sati

SAVREMENI RELIGIJSKI POKRETI

Prof. dr. Samir Beglerović

24.01.2019. g. u  09:00  sati

07.02.2019. u  09:00  sati

SAVREMENE FIKHSKE TEME

Prof. dr. Enes Ljevaković

23.01.2019. g. u  14:00 sati

05.02.2019. g. u  14:00 sati

ISLAMSKA KULTURA  I CIVILIZACIJA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

23.01.2019. g. u  10:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  10:00  sati
Amfiteatar

METODIKA VJERONAUKE

Prof. dr. Izet Pehlić

24.01.2019. g. u  10:00  sati

02.02.2019. u  15:00  sati

PRAKTIKUM

Prof. dr. Mustafa Hasani

22.01.2019. u 09:00  sati
Učionica do mesdžida

05.02.2019. u  09:00  sati
Učionica do mesdžida

STILISTIKA KUR’ANA

Prof. dr. Džemal Latić

19.01.2019. g. u  11:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH

Prof. dr. Enes Karić

19.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u 09:00  sati
Amfiteatar

 

VII semestar     Teološki smjer

PREDMET

NASTAVNIK/ SARADNIK

I termin

II termin

SAVREMENE ŠKOLE TEFSIRA

Prof.dr. Enes Karić

19.01.2019. g. u  11:00  sati

02.02.2019. u  11:00  sati

SAVREMENA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

22.01.2019. g. u 14:00  sati

05.02.2019. u 13:30  sati

ISLAMSKA KULTURA
I CIVILIZACIJA NA BALKANU

Doc. dr. Asim Zubčević

22.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

OPĆA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

24.01.2019. g. u  15:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  15:00  sati
Amfiteatar

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH (izborni)

Prof.dr. Enes Karić

19.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u 09:00  sati
Amfiteatar

IMAMET I HATABET (izborni)

Doc.dr. hfz. Kenan Musić

21.01.2019. g. u  15:30  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  15:30  sati
Amfiteatar

 

VII semestar     Smjer religijske pedagogije


PREDMET

NASTAVNIK/ SARADNIK

I termin

II termin

EDUKOMETRIJA

Prof. dr. Hašim Muminović

24.01.2019. g. u  10:00  sati

02.02.2019. u  15:00  sati

SAVREMENA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

22.01.2019. g. u  14:00  sati

05.02.2019. u 13:30  sati

ISLAMSKA KULTURA
I CIVILIZACIJA NA BALKANU

Doc. dr. Asim Zubčević

22.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  12:30  sati
Amfiteatar

IMAMET I HATABET (izborni)

Doc.dr. hfz. Kenan Musić

21.01.2019. g. u  15:30  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  15:30  sati
Amfiteatar

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

24.01.2019. g. u  15:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  15:00  sati
Amfiteatar

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH (izborni)

Prof.dr. Enes Karić

19.01.2019. g. u  09:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u 09:00  sati
Amfiteatar

 

VIII semestar  Teološki smjer


PREDMET

NASTAVNIK/ SARADNIK

I termin

II termin

STUDIJ GENOCIDA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

23.01.2019. g. u  10:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  10:00  sati
Amfiteatar

RJEČNIK KUR'ANA

Prof.dr. Enes Karić

19.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

SAVREMENI RELIGIJSKI POKRETI (izborni)

Prof. dr. Samir Beglerović

24.01.2019. g. u  09:00  sati

07.02.2019. u  09:00  sati

PRAKTIKUM

Prof. dr.  Mustafa Hasani

23.01.2019. u 14:00  sati
Amfiteatar

05.02.2019. u  11:00  sati
Ikbalova učionica

STILISTIKA KUR'ANA (izborni)

Prof. dr. Džemal Latić

19.01.2019. g. u  11:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

 

VIII semestar Smjer religijske pedagogije


PREDMET

NASTAVNIK/ SARADNIK

I termin

II termin

STUDIJ GENOCIDA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

23.01.2019. g. u  10:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  10:00  sati
Amfiteatar

RJEČNIK KUR'ANA

Prof.dr. Enes Karić

19.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

SAVREMENE AKAIDSKE TEME (izborni)

Prof. dr. Nedžad Grabus

19.01.2019. g. u  11:00  sati

02.02.2019. u  11:00  sati

PRAKTIKUM

Prof. dr.  Mustafa Hasani

23.01.2019. u 14:00  sati
Amfiteatar

05.02.2019. u  11:00  sati
Ikbalova učionica

STILISTIKA KUR'ANA (izborni)

Prof. dr. Džemal Latić

19.01.2019. g. u  11:00  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

 

                     
Studentska služba

 

 

«
»