Rezultati ispita

REZULTATI ISPITA KOD PROF. DR. ISMAILA PALIĆA PRVI ROK SEPTEMBAR 2013

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

 

Rezultati iz Bosanskoga jezika (02.09.2013):

Ispit je položio:

  1. Broj       indeksa 2537– 8

Rezultati iz Metoda istraživanja (02.09.2013):

Ispite su položili:

  1. Broj indeksa 3291 – 8
  2. Broj indeksa 3289 – 7
  3. Broj indeksa 3290 – 7
  4. Broj indeksa 3258 – 7
  5. Broj indeksa 3254 – 7
  6. Broj indeksa 3297 – 6

Prof. dr. Ismail Palić

«
»