Rezultati ispita

REZLTATI ISPITA IZ ARAPSKOG - TEOLOŠKI SMJER

UNIVERZITET U SARAJEVU

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BiH

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA

TEOLOŠKI SMJER

Datum, 6.9.2013.

REZULTATI ISPITA NA PRVOM SEPTEMBARSKOM ROKU

PRVI SEMESTAR:

 1. 3225 - KOMISIJA
 2. 3230 - UVJETNO
 3. 3244 – KOMISIJA
 4. 2973 – SEDAM (7) Donijeti esej

Usmeni ispit u ponedjeljak 9.9.2013. u 9.30

Komisijski ispit u četvrtak 12.9.2013. od 10.00 sati

DRUGI SEMESTAR:

 1. 3056 – ST – 7,5/30
 2. 3290 – ST – 2/30
 3. 3235 – ŠEST (6)
 4. 3067– PET (5) Donijeti esej
 5. 3069– UVJETNO
 6. 3239 – ŠEST (6)
 7. 3245 – SEDAM (7)
 8. 3246 – PET (5)

Usmeni ispit u ponedjeljak 9.9.2013. u 10.00

TREĆI SEMESTAR:

 1. 3052 – KOMISIJA

Komisijski ispit u četvrtak 12.9.2013. od 10.00 sati

Sa Katedre

«
»