Rezultati ispita

KLASICNA ARAPSKA STILISTIKA I METRIKA - TEOLOZI

UNIVERZITET U SARAJEVU
ISLAMSKA ZAJEDNICA U BiH
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
TEOLOŠKI SMJER
Datum: 6.9.2013.

REZULTATI ISPITA NAKON IV SEMESTRA

3049 – ŠEST (6)
2907 – SEDAM (7)
3073 –DEVET*(9)
2735 – PET (5)
2736 - UVJETNO
2740 – KOMISIJA
3125 – OSAM (8)
3126 – OSAM (8)
2924 – SEDAM (7)
2738 – ŠEST (6)
2414 – ST -20/30

Usmeni ispit u utorak 10.9.2013. u 9.30.
Komisijski ispit u četvrtak 12.9.2013. od 10.00

Sa Katedre

«
»