Rezultati ispita

Rezultati ispita iz predmeta Šerijatsko porodično pravo održan 3. 9. 2013. g.

Rezultati ispita iz predmeta
Šerijatsko porodično pravo
održan 3. 9. 2013. g.

Položili su:
1. 2713 – šest (6)
2. 2790 – sedam (7)
3. 2951 – sedam (7)
4. 3052 – sedam (7)
5. 2895 – sedam (7)
6. 3116 - šest (6)
7. 3117 - šest (6)
8. 3090 – sedam (7)
9. 3118 - šest (6)
10. 2907 – sedam (7)
11. 3120 – šest (6)
12. 3074 – sedam (7)
13. 3108 – sedam (7)
14. 3122 – sedam (7)
15. 3186 – osam (8)
16. 2783 – devet (9)
17. 3126 – deset (10)
18. 3149 – osam (8)
19. 1797 – sedam (7)
20. 2416 – šest (6)

Sarajevo, 10.9.2013.

Mustafa Hasani

«
»