Rezultati ispita

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA SA KATEDRE FIKHA, SARAJEVO, 3. 9. 2013.

ISPITE IZ PREDMETA SA KATEDRE FIKHA ODRŽANE 3. 9. 2013. POLOŽILI SU:

Historija šerijatskog prava

1.    3309 – šest (6)
2.    3289 – šest (6)

Usul-i fikh

1.    3015 – šest (6)

Šerijatsko građansko i krivično pravo

1.    2732 – šest (6)
2.    2918 – šest (6)
3.    2026 – šest (6)

Sarajevo, 6. 9. 2013.

«
»