Rezultati ispita

Rezultati parcijalnog ispita - Islam u Evropi, 3.12.2018.

Islam u Evropi

Rezultati Parcijalnog ispita 3.12.2018.

REDOVNI

 

indeks

Parcijalni I

 

 

 

1.    

491

9

2.    

492

11

3.    

482

13-usmeni

4.    

493

8

5.    

496

13-usmeni

6.    

497

0

7.    

499

23

8.    

502

14

9.    

503

12

10. 

505

13-usmeni

11. 

444

15

VANREDNI

 

Indeks

Parcijalni I

 

 

 

1.    

481

13-usmeni

2.    

428

20

3.    

461

12

4.    

510

20

5.    

514

19

6.    

515

21

7.    

517

22

8.    

331

23

9.    

518

24

10. 

501

16

11. 

522

25

12. 

375

25

«
»