Rezultati ispita

Ocjena aktivnosti redovnih studenata na predavanjima iz Uvoda u šerijatsko pravo, Studijski program islamske vjeronauke, 2018/19.

Naziv predmeta: Uvod u šerijatsko pravo
Tabela ocjenjivanja aktivnosti studenata na predavanjima
Studijski program islamske vjeronauke i religijske pedagogije; Redovni i vanredni; 2018-19. godina; Predmetni nastavnik: Doc. dr. Nedim Begović ; Asistent: dr. Senad Ćeman

Redovni (prvi put upisali predmet u 2018/19)

Napomena: Studenti koji su učestvovali na radionicama te na predviđenim radnim listovima napisali rješenja zadataka dobili su puni iznos bodova za za radionicu,
a oni koji su učestvovali ali nisu napisali rješenja 50 %.

 

Ind.

Zadatak
 (2 b.)

Radionica
(2 b.)

Referat
(6 b.)

Ukupno
(10 b.)

4081

0

 

6

6

4082

2

1

6

9

4083

2

 

6

8

4084

2

2

6

10

4085

2

2

6

10

4086

2

2

6

10

4087

2

2

6

10

4141

0

 

 

 

4088

2

2

6

10

4089

2

2

6

10

3970

2

2

6 (17/18)

10

4090

2

2

6

10

3974

0

 

 

0

4105

0

 

6

6

4091

2

2

6

10

4108

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Redovni obnova upisa predmeta

Ind.

Zadatak
 (2 b.)

Radionica
(2 b.)

Referat
(6 b.)

Ukupno
(10 b.)

3984

0

1

 

1

3961

0

1

 

8 (17/18)

 

 

 

 

 

Redovni samofinansirajući (prvi put upisali predmet u 2018/19)

 

Ind.

Zadatak
 (2 b.)

Radionica
(2 b.)

Referat
(6 b.)

Ukupno
(10 b.)

4121

0

2

6

8

4106

2

2

6

10

4107

0

1

6

7

4093

0

 

6

6

4094

2

2

6

10

 

 

 

 

 

 

Redovni samofinansirajući (obnova upisa predmeta)

 

Ind.

Zadatak
 (2 b.)

Radionica
(2 b.)

Referat
(6 b.)

Ukupno
(10 b.)

3977

 

 

 

6 (17/18)

3979

0

1

 

7 (17/18)

3822

0

 

 

0 (obn. upis 17/18 i 18/19)

4073

0

 

 

0

3966

0

 

 

8 (17/18)

3668

0

 

 

0

4101

0

 

 

0

3968

0

 

 

7 (17/18)

3976

0

 

 

7 (17/18)

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Studenti koji uoče da neka njihova aktivnost nije ocijenjena imaju pravo javiti se profesoru na email ili u kabinet u roku od 48 sati od objave rezultata.

Sarajevo, 10. 1. 2019.

 

«
»