Rezultati ispita

Ocjene seminarskih radova iz predmeta Kulturna historija BiH 2018/19.

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA

UNIVERZITET U SARAJEVU
Katedra za islamsku civilizaciju

 

EVIDENCIJA POENA OSVOJENIH NA IZRADI I ODBRANI SEMINARSKIH RADOVA

iz predmeta
KULTURNA HISTORIJA BIH
2018/19.

 

 

Index

Status

Seminarski

Odbrana

Napomena

 

 

 

 

 

 

1.    

3781

R

17

+5

ispravljeno 22

2.    

3782

R

20

+5

25

3.    

3787

R

17

+5

22

4.    

3789

R

17

+5

22

5.    

3810

R

20

+5

25

6.    

3790

R

20

+5

25

7.    

3792

R

16

+5

21

8.    

3685

R

20

+5

25

9.    

3664

R

doradu

+5

5

10. 

3793

R

18

+5

23

11. 

3833

R

18

+5

23

12. 

3796

R

20

+5

25

13. 

3504

R

18

+5

23

14. 

3798

R

20

+5

25

15. 

3799

R

20

+5

25

16. 

3801

R

18

+5

23

17. 

3652

R

10

+5

15

18. 

3802

R

20

+5

25

19. 

3877

R

20

+5

25

20. 

3816

R

20

+5

25

21. 

3818

R

doradu

+5

5

22. 

3876

V

20

+5

25

23. 

3814

RS

10

+5

15

24. 

3632

R

20

+5

25

25. 

3804/1

R

18

+5

23

26. 

3866

R

20

+5

25

27. 

3545

V

dorada

/

/

28. 

3503

R/O

25

/

25

29. 

3659

R

20

+5

25

30. 

3661

R

20

+5

25

31. 

3603

R

20

+5

25

32. 

3663

R

18

+5

23

33. 

3665

R

20

+5

25

34. 

3669

R

18

+5

23

35. 

3670

R

20

+5

25

36. 

3735

R

20

+5

25

37. 

3532

R

20

+5

25

38. 

3673

R

20

+5

25

«
»