Rezultati ispita

Rezultati: STILISTIKA KUR’ANA, 2.2.2019.

Naziv predmeta STILISTIKA KUR’ANA
Evidencija ocjena
Program: IT i IVRO/IVRP; Redovni i Vanredni; 2018-19. godina; Predmetni nastavnik: Prof. dr. Džemal Latić; Asistent: Mr.sci. Muhamed Fazlović, v.ass.

 

Prezime i ime

Broj indexa

Esej/PP (20 b.)

Semest.
(40 b.)

Završni I – (40 b.)

Popravni (40 b.)

 

Total I

Ocjena I

Popravni II
(40 b.)

Popravni III
(40 b.)

Total II

Ocjena II

Napomena

1.           

 

2732

/

/

/

/

 

 

5 (pet)

 

 

 

 

V (IT)

 

UVID I UPIS OCJENA 11.2.2019. U 10.30H KOD MR. M.F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTPIS KOD PROF.DR. DŽ.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala ocjenjivanja:  55-64 bodova = 6; 65-74 bodova = 7; 75-84 = 8; 85-94 bodova = 9; 95-100 bodova = 10

«
»