Rezultati ispita

EVIDENCIJA BODOVA: ISLAM U EVROPI; PROGRAM: Teološki; GODINA: 2 ; AKADEMSKA GODINA: 2018./19.; SEMESTAR: Zimski

EVIDENCIJA BODOVA: ISLAM U EVROPI; PROGRAM: Teološki;  GODINA: 2 ; AKADEMSKA GODINA: 2018./19.; SEMESTAR: Zimski
  Prezime i ime Indeks Popravni I Particip. Parcijalni I-25 Esej Završni I-40 Total I Ocjena I
6.2.2019 (10 p.) (6.2.19) (25 p.) (6.2.2019)
1   496 30/40 10 13-usmeni 21 30 61 5
2   497 15/25 10 15 24 36 85 9
3   452 0/25 0 0 15   15 5
4   502 17/40 10 14 20 17 61 5
5   503 15/40 / 12 20   32 5
6   505 0/25 10 13 23 0 46 5
                0  
                   
1   481 27/40 8 16 19 27 70 7
2   461 13/25 (usmeni) 10 13     23 5
3   463 20/25 5 20     25 5
4   543 14/25 5 14 18   37 5
5   512 40/40 10 20 25 40 95 10
6   515 31/40 10 21 20 31 82 8
7   517 0/40 10 22   0 32 5
8   518 18/40 7 24 21 18 70 5
«
»