Rezultati ispita

EVIDENCIJA BODOVA: Savremeni islamski pokreti; PROGRAM: Imamski MA; GODINA: 1 -vanredni ; AKADEMSKA GODINA: 2018/2019.; SEMESTAR: Zimski

EVIDENCIJA BODOVA: Savremeni islamski pokreti; PROGRAM: Imamski MA;  GODINA: 1 -vanredni ; AKADEMSKA GODINA: 2018/2019.; SEMESTAR: Zimski
  Prezime i ime Index Popravni I Particip. Parcijalni I -30 Esej Parcijalni II-35  Total I Ocjena II
6.2.2019 (10 p.) 6.2.2019 (25 p.) 6.2.2019
1   524   3       3  
2   525   7 16-usmeni Revizija 16 23  
3   526 6/30 7 6     13 5
4   527   7 26 Revizija 31 64  
5   529   3       3  
6   528           0  
7   530   7 20 23 25 75 8
8   531 17/30 7 17   0 24 5
9   532 21/30 7 21   28 56 5
10   532 17/30 7 17     24 5
11   534   7 18 14 32 71 7
12   535 10/30         0 5
13   536   10 18   32 60  
14   537 24/35 7 24     31 5
«
»