Rezultati ispita

Rezultati ispita iz predmeta: "Uvod u osnove islamskog vjerovanja", "Uvod u izučavanje kelama", "Rane škole kelama", "Teološka antropologija", "Šiizam" i "Savremeni religijski pokreti", 07. i 08.02.2019

Univerzitet u Sarajevu – Fakultet islamskih nauka
Katedra za akaid (dogmatiku), tesavvuf i uporedne religije

Rezultati ispita iz predmeta: „Uvod u osnove islamskog vjerovanja“, „Uvod u izučavanje kelama“, „Rane škole kelama“, „Teološka antropologija“, i „Šiizam“ održanih 07. i 08. februara 2019. godine

1. Uvod u osnove islamskog vjerovanja
(redovni)


Br.

Br. Indexa

I parcijalni ispit

II parcijalni ispit

Vježbe

Ukupno bodova

Uspjeh studenta

1.

4102

-

14

-

-

nije položio

2.

4139

9

-

-

-

nije položio

3.

4002

-

8

-

-

nije položio

4.

4095

17

-

-

-

nije položio

5.

3986

2

-

-

-

nije položio

6.

4119

-

14

-

-

nije položio

7.

4104

10

-

-

-

nije položio

8.

3999

8

-

-

-

nije položio

9.

4100

8

-

-

-

nije položio

10.

4120

-

12

-

-

nije položio

11.

4096

3

-

-

-

nije položio

(vanredni)


Br.

Br. Indexa

I parcijalni ispit

II parcijalni ispit

Ukupno bodova

Uspjeh studenta

1.

4127

11

-

-

nije položio

2.

4038

10

-

-

nije položio

2. Teološka antropologija
(redovni)


Br.

Br. Indexa

I parcijalni ispit

II parcijalni ispit

Vježbe

Ukupno bodova

Uspjeh studenta

1.

3971

23

34

20

77

Osam (8) C

2.

3975

-

-

-

-

nije položio

3.

3962

5

-

-

-

nije položio

4.

3823

3

-

-

-

nije položio

5.

3824

22→23

28

20

71

Sedam (7) D

6.

3976

15

-

-

-

nije položio

 

3. Rane škole kelama
(redovni)


Br.

Br. Indexa

I parcijalni ispit

II parcijalni ispit

Vježbe

Ukupno bodova

Uspjeh studenta

1.

3936

30

30

20

80

Osam (8) C

2.

3921

30

39

20

89

Devet (9) B

3.

3809

-

13

-

-

nije položio

4.

3797

7

-

-

-

nije položio

5.

3949

-

27

-

-

položio

6.

3937

27

27

20

74→75

Osam (8) C

7.

3918

13

-

-

-

nije položio

8.

3788

14

-

-

-

nije položio

9.

3785

11

-

-

-

nije položio

10.

3791

8

-

-

-

nije položio

11.

3938

35

23

20

78

Osam (8) C

12.

3930

31

33

20

84→85

Devet (9) B

(vanredni)


Br.

Br. Indexa

I parcijalni ispit

II parcijalni ispit

Ukupno bodova

Uspjeh studenta

1.

3867

-

14

-

nije položio

2.

3922

12

-

-

nije položio

3.

4016

11

-

-

nije položio

4.

4008

42

25→26

68

Sedam (7) D

5.

3927

29

25→26

55

Šest (6) E

6.

3708

15

-

-

nije položio

4. Uvod u izučavanje kelama
- smjer za imame, hatibe i muallime
(redovni)


Br.

Br. Indexa

I parcijalni ispit

II parcijalni ispit

Vježbe

Ukupno bodova

Uspjeh studenta

1.

3991

-

10

-

-

nije položio

2.

3993

43

33

10

86

Devet (9) B

3.

3846

34

35

10

79

Osam (8) C

4.

3677

8

-

-

-

nije položio

5.

3780

-

11

-

-

nije položio

6.

3996

34

28

10

72

Sedam (7) D

 

 

(vanredni)


Br.

Br. Indexa

I parcijalni ispit

II parcijalni ispit

Ukupno bodova

Uspjeh studenta

1.

4046

11

-

-

nije položio

2.

nema podataka

4

-

-

nije položio

3.

3130

-

13

-

nije položio

4.

3564

16

-

-

nije položio

5.

3851

0

-

-

nije položio

6.

4132

0

-

-

nije položio

7.

3860

7

-

-

nije položio

8.

4048

10

-

-

nije položio

9.

4136

19

-

-

nije položio

10.

3709

-

40

-

nije položio

11.

2191

5

-

-

nije položio

12.

3907

integralno

49

Pet (5) F

- smjer za islamsku vjeronauku i religijski odgoj
(redovni)


Br.

Br. Indexa

I parcijalni ispit

II parcijalni ispit

Vježbe

Ukupno bodova

Uspjeh studenta

1.

3834

41

43

10

94→95

Deset (10) A

2.

3672

30

-

-

-

položio

3.

3828

38

37

10

85

Devet (9) B

5. Šiizam
(redovni)


Br.

Br. Indexa

I parcijalni ispit

II parcijalni ispit

Vježbe

Ukupno bodova

Uspjeh studenta

1.

3653

27

20→21

20

68

Sedam (7) D

2.

3654

35

40

20

95

Deset (10) A

3.

3511

40

40

20

100

Deset (10) A

4.

3713

34

31

20

85

Devet (9) B

5.

3505

40

38

20

98

Deset (10) A

6.

3655

40

30

20

90

Devet (9) B

7.

3671

36

40

18

94→95

Deset (10) A

8.

3561

33

-

 

-

položio

9.

3696

40

30

20

90

Devet (9) B

10.

3543

36

30

20

86

Devet (9) B

11.

3503

30

27

20

77

Osam (8) C

12.

3498

33

35

20

88

Devet (9) B

13.

3638

39

36

20

95

Deset (10) A

14.

3386

28

34

10

72

Sedam (7) D

15.

3692

31

30

20

81

Osam (8) C

16.

3646

25

-

-

-

položio

17.

3691

20→21

-

-

-

položio

18.

3724

28

33

20

81

Osam (8) C

19.

3642

36

38

20

94→95

Deset (10) A

20.

3645

36

30

20

86

Devet (9) B

21.

3635

32

37

20

89

Devet (9) B

22.

3699

29

40

18

87

Devet (9) B

(vanredni)


Br.

Br. Indexa

I parcijalni ispit

II parcijalni ispit

Ukupno bodova

Uspjeh studenta

1.

3540

27

-

-

položio

2.

3400

30

27

57

Šest (6) E

 

6. Savremeni religijski pokreti
 (vanredan)


Br.

Br. Indexa

I parcijalni ispit

II parcijalni ispit

Ukupno bodova

Uspjeh studenta

1.

1890

integralno

54→55

Šest (6) E

 

 

 

 

* Unosa ocjena planiran je za četvrtak 14. 02. 2019. godine, od 09:30 do 14:00h

 

 

prof. dr Samir Beglerović
Sarajevo, 11. 02. 2019.                                                          dr dr Orhan Jašić, viši asistent

«
»