Rezultati ispita

REZULTATI ISPITA- AHLAK, 5.2.2019.

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
UNIVERZITET U SARAJEVU
REZULTATI ISPITA RAĐENIH 5.2.2019.
AHLAK


Redni broj

Br. indexa

Broj osvojenih bodova

1.  

3189

DEVET (9)

2.  

1775

DEVET (9)

3.  

3851

OSAM(8)

4.  

3130

DEVET (9)

5.  

4046

DESET (10)

6.  

3392

OSAM(8)

7.  

4136

DEVET (9)

8.  

2550

DEVET (9)

Uvid u rad i upis ocjena u utorak 12.02.2019.u 13h

«
»