Rezultati ispita

REZULTATI ISPITA- SAVREMENA ISLAMSKA FILOZOFIJA, 8.2.2019.

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
UNIVERZITET U SARAJEVU
REZULTATI ISPITA 8.2.2019.
SAVREMENA ISLAMSKA FILOZOFIJA


Redni broj

Br. indexa

Broj osvojenih bodova

1.  

3505

35

2.  

3650

45

3.  

3713

45

4.  

3671

40

5.  

3640

45

6.  

3637

45

7.  

3724

40

8.  

3635

40

9.  

1956

DESET (10)

Uvid u rad i upis ocjena u utorak 12.02.2019.u 13h i 30 min

 

«
»