Rezultati ispita

Rezultati ispita za predmet Savremene fikhske studije od 11.2.2019.

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
KATEDRA ZA ŠERIJATSKO PRAVO (FIKH)
2018/19.
Nastavnik: prof. dr. Enes Ljevaković
Asistent: dr. Senad Ćeman

REZULTATI POPRAVNOG ISPITA ZA REDOVNE I VANREDNE STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA
IZ PREDMETA SAVREMENE FIKHSKE STUDIJE,
SARAJEVO, 11. 2. 2019.

 

Br.

Br. indeksa

Ukupno
bodova od 40

1.  

481

23

2.  

461

0

3.  

465

35

4.  

466

32

5.  

523

28

Uvid u ispit: utorak, 19.2. 2019. u PERIODU 10:30-11.00 sati

«
»