Rezultati ispita

rezltate ispita iz predmeta Uvod u studije islamske civilizacije, Pregled historije islama i Studije genocida, održane 06. februara 2019.

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
UNIVERZITET U SARAJEVU
KATEDRA ZA ISLAMSKU CIVILIZACIJU

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA
UVOD U STUDIJE ISLAMSKE CIVILIZACIJE
06.02.2019.

 

Broj indeksa

I
(30)

II
(45)

 

 

Broj indeksa

I
(30)

II
(45)

 

 

Broj indeksa

I
(30)

II
(45)

2847

0

7

 

3936

25

 

 

3952

24

 

2458

0

0

 

3589

 

17

 

3990

 

16

3130

0

0

 

3971

20

 

 

3976

17

 

3931

14,5

 

 

3867

30

 

 

3822

15

 

4008

22

 

 

3791

30

 

 

3992

27

 

3929

30

 

 

3966

30

 

 

2867

6

 

3968

 

42

 

3872

22

 

 

2260

5

 

3918

22

 

 

3475

 

28

 

 

 

 

3566

 

20

 

3785

7

 

 

 

 

 

3733

13

 

 

3783

30

 

 

 

 

 

3547

 

10

 

3602

25

 

 

 

 

 

4013

 

37

 

3860

0

0

 

 

 

 

3938

 

25

 

3804

 

40

 

 

 

 

3672

 

32

 

3996

23

 

 

 

 

 

3954

20

 

 

3975

16

 

 

 

 

 

3757

15

 

 

4016

12

 

 

 

 

 

2490

27

 

 

3947

 

27

 

 

 

 

3943

 

42

 

3808

17

 

 

 

 

 

2792

 

20

 

4011

27

 

 

 

 

 

3788

28

 

 

3809

17

 

 

 

 

 

3850

 

27

 

3923

15

 

 

 

 

 

3920

25

 

 

3937

 

40

 

 

 

 

4014

 

20

 

3997

 

20

 

 

 

 

2266

 

15

 

3111

5

 

 

 

 

 

3939

 

31

 

3729

12

 

 

 

 

 

3959

 

37

 

3994

 

12

 

 

 

 

2359

 

3

 

3946

 

45

 

 

 

 

3839

27

 

 

3934

20

 

 

 

 

 

3838

 

45

 

3921

 

35

 

 

 

 

3927

20

 

 

3980

 

25

 

 

 

 

4018

 

31

 

3812

15

 

 

 

 

 

Upis ocjena i uvid u rad u četvrtak, 14.2.2019. od 11:00 do 13:00. i petak, 15.2.2019. od 12:45 do 13:30

 

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
UNIVERZITET U SARAJEVU
KATEDRA ZA ISLAMSKU CIVILIZACIJU

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA
PREGLED HISTORIJE ISLAMA
06.02.2019.

 

Broj indeksa

I
(30)

II
(45)

3844

 

45

3854

 

45

3855

 

43

3152

28

 

3313

 

40

3888

30

 

4045

30

 

3698

 

43

 

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA
STUDIJE GENOCIDA
06.02.2019.

 

Broj indeksa

od 70

3067

70

1890

35

2732

40

Upis ocjena i uvid u rad u četvrtak, 14.2.2019. od 11:00 do 13:00. i petak, 15.2.2019. od 12:45 do 13:30

«
»