Sekcija za hifz

Sekcija za hifz

hfz. belmahajric

Na Fakultetu studira veliki broj studenata i studentica hafiza Kur’ana Časnog. S obzirom na činjenicu da je hifz izuzetno značajna referenca za studente Fakulteta islamskih nauka i buduće teologe, imame i profesore islamske vjeronauke, na Fakultetu aktivno radi Sekcija za hifz uz potporu Fondacije za hifz „Hafiz dr. Fadil Fazlić“. Strateški cilj Fondacije je dodatno popularizirati hifz među studentima, ali i otvoriti dodatne programe poput učenja više kiraeta, tefsira i sl. Fondaciju pomažu brojni donatori. Do sada je kroz ovu sekciju hifz položilo ukupno sedamnaest hafiza koji su vrlo uspješni na različitim poljima djelovanja. Hafizi Fakulteta učestvuju na prestižnim domaćim i međunarodnim takmičenjima u učenju Kur'ana u Saudijskoj Arabiji, Egiptu, Maleziji, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jordanu i drugim zemljama islamskoga svijeta. Intenzivirane su aktivnosti na planu gradnje Centra za Kur'an i sunnet u neposrednoj blizini Fakulteta.

hfz bajram dizdarevic

«
»