Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak - Odbrana sinopsisa i sastav komisije - mr Safet Durguti

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

 

Broj:  VDS-4-132/18
Datum: 30. 01. 2018.

 

Vijeće doktorskog studija na svojoj Dvadeset i trećoj redovnoj sjednici održanoj dana 30. 01. 2018. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

mr Safet Durguti branit će sinopsis doktorskoga rada pod naslovom: „Akaidske teme u djelima Nexhata Ibrahimija“, pred Komisijom za odbranu sinopsisa u sastavu:

1. dr Rešid Hafizović, redovni profesor, predsjednik
2. dr Adnan Silajdžić, redovni profesor, mentor, član
3. dr Samir Beglerović, vanredni profesor, član

            Ispit je javan, i održat će se: 31. 01. 2018. godine, u 10:00 h, u staroj zgradi Fakulteta, na prvome spratu (učionica 2).

 

                                                                       Predsjednik Vijeća doktorskog studija:
                                                   Prof. dr Adnan Silajdžić

«
»