Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak - Odbrana sinopsisa i sastav komisije - mr Amir Mahić

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

 

Broj:  VDS-4-131/18
Datum: 30. 01. 2018.

 

Vijeće doktorskog studija na svojoj Dvadeset i trećoj redovnoj sjednici održanoj dana 30. 01. 2018. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

mr Amir Mahić branit će sinopsis doktorskoga rada pod naslovom: „Primjena šerijatskog porodičnog prava u savremenim zemljama Magreba“, pred Komisijom za odbranu sinopsisa u sastavu:

1. dr Nedim Begović, docent, predsjednik
2. dr Ahmet Alibašić, vanredni profesor, član
3. dr Mustafa Hasani, vanredni profesor, mentor, član

            Ispit je javan, i održat će se: 31. 01. 2018. godine, u 14 h, u staroj zgradi Fakulteta, na prvome spratu (učionica 2).

                                                                       Predsjednik Vijeća doktorskog studija:
                                                   Prof. dr Adnan Silajdžić

«
»