Fakultet islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Robert Šuman centrom za napredne studije pri  Institutu  evropskog univerziteta iz Firence (Italija) na čelu sa eminentnim profesorom Olivierom Royem organizirao je  međunarodnu konferenciju o temi „Islam in Europe through the Balkan Prism/ Islam u Evropi kroz prizmu Balkana“.
Konferencija je održana na Fakultetu islamskih nauka u periodu od 24. do 26. oktobra na engleskom jeziku.
Okvirne teme konferencije elaborirane  u nekoliko radnih sesija odnosile su se na države i institucionalna uređenja, ulogu historijskog naslijeđa, muslimansku religioznost u praksi i međureligijski dijalog.
Učešće u konferenciji uzelo je oko 30 izlagača iz različitih zemalja, balkanskih i drugih  evropskih i  SAD-a. Učešće su uzeli  članovi akademske zajednice sa nekoliko univerziteta: Univerziteta u Sarajevu (Fakulteta islamskih nauka, Franjevačke teologije, Katoličkog bogoslovnog  fakulteta, Pravnog fakulteta), Bolonja univerziteta, Univerziteta u Veneciji, Univerziteta u Beču, Univerziteta u Londonu (SOAS), Univerziteta u Oslu,  Trinity koledža u Bugarskoj, sa  nekoliko univerziteta iz Turske (Koč univerzitet, Yeditepe univerzitet), Fakulteta islamskih nauka sa Kosova,  Hëna e Plotë Beder  univerziteta u Albaniji, Georgia državnog univerziteta u SAD-u, Kolumbija univerziteta u SAD-u, Univerziteta u Torontu, što svakako pokazuje naučni interes šire akademske zajednice za ovu temu i regiju.

Program konferencije možete preuzeti ovdje (link).

Sažetke radova učesnika možete preuzeti ovdje (link).