U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJE KOMISIJA ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJA OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJA, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije o rezultatu raspisanog Konkursa za izbor člana akademskog osoblja – nastavnika u zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast Fikh,1 izvršilac (puno radno vrijeme);

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE VANREDNOG PROFESORA ZA NAUČNU OBLAST FIKH

2. Izvještaj Komisije o rezultatu raspisanog Konkursa za izbor člana akademskog osoblja – nastavnika u zvanju docenta za naučnu oblast Akaid, tesavvuf i uporedne religije, 1 izvršilac (puno radno vrijeme);

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE DOCENTA ZA NAUČNU OBLAST AKAID TESAVUF I UPOREDNE RELIGIJE

3. Izvještaj Komisije o rezultatu raspisanog Konkursa za izbor člana akademskog osoblja – nastavnika u zvanju docenta za naučnu oblast Fikh, 1 izvršilac (puno radno vrijeme);

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE DOCENTA ZA NAUČNU OBLAST FIKH

4. Izvještaj Komisije o rezultatu raspisanog Konkursa za izbor člana akademskog osoblja asistent za oblast Filologija Kur'ana;

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE ASISTENTA ZA NAUČNU OBLAST FILOLOGIJA KUR'ANA

5. Izvještaj Komisije o rezultatu raspisanog Konkursa za izbor člana akademskog osoblja asistent za oblast Religijska pedagogija;

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE ASISTENTA ZA NAUČNU OBLAST RELIGIJSKA PEDAGOGIJA