U četvrtak 5. marta 2015. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu održan je međunarodni forum pod nazivom Međureligijski dijalog na Balkanu: dostignuća i budući izazovi.
Forum su organizovali Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ambasada Kanade u Mađarskoj i Fondacija Konrad Adenauer, u saradnji sa Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Sarajevu, Fakultetom za teološke i religijske nauke Univerziteta Montreal i Centrom za napredne studije.

Učešće na forumu su uzeli:

  • dr. Ina Merdjanova, Trinity College Dublin, Irska škola za ekumenizam
  • prof. Mato Zovkić, umirovljeni katolički teolog
  • prof. Enes Karić, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
  • dr. Patrice Brodeur, Kanadska katedra za proučavanje islama, pluralizma i globalizacije, Fakultet za teološke i religijske nauke Univerziteta Montreal
  • dr. Karsten Dümmel, direktor predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u BiH.

Centar za napredne studije je sredinom 2014. godine, u partnerstvu sa Fondacijom Konrad Adenauer, izdao knjigu pod naslovom Religija kao pokretač razgovora: međureligijski dijalog za izgradnju mira na Balkanu čiji su autori učesnici foruma dr. Ina Merdjanova i dr. Patrice Brodeur.
Na samom početku foruma, prisutnima su se u ime domaćina i organizatora obratili prof. Ismet Bušatlić, dekan Fakulteta islamskih nauka, te Tamas Papp, izaslanik Ambasade Kanade sa sjedištem u Budimpešti.
Forum, kojim je moderiraro direktor Centra za napredne studije dr. Ahmet Alibašić, tretirao je teme koje sublimira sama publikacija, dok su svoje mjesto u izlaganjima učesnika mjesto našli i drugi aspekt međureligijskog dijaloga na području Balkana.
Učesnici foruma, kao i publika koja je dala svoje učešće u diskusiji, su se složili kako je međureligijski dijalog proces koji je na ovim prostorima u povoju. Također, istaknuta je potreba za većim ulaganjima, u svakom smislu te riječi, kako bi se dijalog podigao na veći nivo. Na taj način bi se napori i uzroci koji su doveli do narušavanja dijaloga među pripadnicima različitih religija na Balkanu mogli potisnuti u drugi plan.

Video prilog o ovom skupu pogledajte na linku.