Library

The library of the Faculty of Islamic Studies in Sarajevo was established first and foremost as an academic library, i.e. for the needs of the faculty itself.

The main function of the library is to support and improve teaching and scientific research at the Faculty and University. The library purchases, professionally processes, preserves and gives access to library items, such as: books, magazines, newspapers, archival materials, DVDs and CD-ROMs, etc. The users or members can access the library database from the computers in the reading room and those in the professor’s offices.

The library’s users are: teaching staff, scientific and professional associates, Faculty employees, undergraduate and postgraduate students and other external users with the prior approval of the head librarian. All students enrolled at the Faculty automatically become members of the library.

Students are allowed to use library materials in the reading room only.

Radno vrijeme čitaonice je od 13:00 – 18:00 sati, od ponedjeljka do subote.
Za rad sa studentima u čitaonici zadužen je dežurni student.
Osnovna literatura potebna za studij je smještana u čitaonici. Knjige koje se ne nalaze u čitaonici studenti mogu naručiti dan ranije na formularu za narudžbu.
U čitaonici nije dozvoljeno glasno govoriti, pušiti, jesti, piti, koristiti mobilne telefone ili na bilo koji drugi način uznemiravati korisnike i remetiti njihov rad.
Korisnik je dužan pažljivo postupati s građom koja mu je data na korištenje. Nije dozvoljeno savijanje listova, pisanje, podvlačenje i sl.
Odjeća, torbe i lične stvari se odlažu graderobu.
Izmirenje svih obaveza prema biblioteci Fakulteta uslov je za ovjeru ljetnog semestra, odnosno za prijavu magistarskog ili doktorskog rada.
Bibliotečke fondove čine: 22.519 svezaka,(oko 11.500 naslova) monografskih publikacija i 2.000 svezaka, (87 naslova) periodike. Što znači da ukupni fond biblioteke čini 24.519 svezaka, (11.587 naslova).
Knjižni fond biblioteke dijeli se na fond na evropskim i fond na orijentalnim jezicima. Fond na evropskim jezicima čini 15.233 svezaka, (oko 9.500 naslova), a fond na orijentalnim jezicima sadrži 7.286 svezaka, (oko 2.000 naslova). U biblioteci se, također, čuvaju diplomski, magistarski i doktorski radovi odbranjeni na Fakultetu. Broj odbranjenih diplomskih radova je  556, magistarskih 101 i doktorskih disertacija 37.
Glavninu evropskog  fonda čine naslovi na bosanskom jeziku, pored toga u biblioteci je smješteno oko 3.000 svezakana engleskom jeziku. Osim toga bibliotečki fond sadrži i knjige na turskom, njemačkom, albanskom i francuskom jeziku kao i manji broj naslova na drugim  jezicima.
Najzastupljenije naučne oblasti u biblioteci su: religija općenito, a posebno islam i sve njegove discipline; zatim filozofija, pedagogija, psihologija, opća i kulturna historija, sociologija, pravne nauke, lingvistika i književnost te arhitektura i umjetnost.
Biblioteka Fakulteta posjeduje bogatu referentnu zbirku iz koje možemo izdvojiti slijedeće naslove: The Encyclopaedia of Islam, new ed., Leiden, Brill, 1986; Encyclopaedia of Sufism, edited by Masood Ali Khan, New Delhi, 2003; Mircea Eliade, The Encyclopedia of Religion, London, 1987; The new Encyclopaedia Britanica, 15th ed., Chicago [etc.], 2003; Islam ansiklopedisi, Istanbul, 1994; Hadži Halifa Mustafa Ibn ‘Abdullah, Kešfu-z-Zunun, Bejrut, [s. a.]; Encyclopaedia Judaica, Jerusalem, 1978; Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, Leiden – Boston, 2007; Ibn Manzur, Lisanu-l-‘Areb, Bejrut, 1993; El-Mevsu’a el-fikhijje, Kuvajt, 2008; Daru-l me’arif el-islamijje, [S. l., s. a.]

Naša biblioteka vremenom se bogatila i vrijednim poklonima većih privatnih zbirki uvaženih bosanskih alima kao što su zbirke Ahmed ef. Bureka i Kasim ef. Dobrače, a zatim i manjih zbirki kao što su zbirke Husejn ef. Đoze, hafiza Mustafe ef. Sahačića, prof. Ismeta Kasumovića, prof. Ibrahima Džananovića, prof. Adnana Silajdžića, prof. Enesa Karića i zbirka prof. John Yahya Coopera i Ahmada Bullocka iz Engleske. Biblioteka nastavlja primati darovane knjige od pojedinaca i time obogaćivati svoj fond.
Najstariji primjerak koji se čuva u biblioteci Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu je islamska inkunabula – knjiga štampana u štampariji Ibrahima Muteferrike, prvoj štampariji u islamskom svijetu ustanovljenoj 1724. godine.
Knjiga nosi naslov Tārīh-i seyyāh der bajān-i zuhūr-i ağvāniyān, historija Perzije iz vremena Safavida štampana 1142./1729. godine na osmanskom jeziku. Napisao ju je Judasz Tadeusz Krusinski (1675.-1756.), a njen puni naslov je Tārīh-i seyyāh der bayān-i zuhūr-i Ağvaniyān ve-indihām-i devlet-i Safeviyān. Djelo je treća po redu knjiga štampana u štampariji Ibrahima Muteferrike.1 Knjiga je poklon iz ostavštine Salim ef. Muftića iz Sarajeva. (Foto 1) Pored ove, u biblioteci je katalogizirano 116 knjiga štampanih arapskim pismom koje datiraju iz 19. stoljeća i 334 knjige izdate u periodu od 1900.-1945. godine koje spadaju u kategoriju „stara i rijetka knjiga“. (Foto 2, 3, 4)
Najstariji primjerak biblioteke na latiničnom pismu je prijevod Kur’ana na njemački jezik Der Koran: oder, Das Gesetz der Moslemen durch Muhammed den Sohn Abdallahs. Auf den Grund der vormaligen Verdeutschung (Kur’an ili zakon muslimana od Muhammeda sina Abdullaha. Na temelju bivše germanizacije) izdat u Halleu u izdavačkoj kući Gebauerchen Buchandlung 1828. godine. Knjigu je biblioteci poklonio Šerif ef. Saračević 1984. godine. (Foto 5). Osim ove, u biblioteci se čuva još 61 knjiga latiničnog i ćiriličnog fonda izdata u 19. stoljeću među kojima je i prvo izdanje prvog bošnjačkog romana Zeleno busenje Edhema Mulabdića koga je izdala Matica hrvatska 1898. godine, zatim djelo Ago Šarić: pripoviest iz prošlosti Mostara Osmana Nuri Hadžića koju je izdao L. Hartman 1894. godine u Zagrebu, također knjiga Islam i kultura Osmana Nuri Hadžića koju je štampala Dionička tiskara u Zagrebu 1894. godine, te  čitav komplet Meyers konversations lexikon, enciklopedije na njemačkom jeziku koja je izdavana više puta između 1839. godine pa sve do 1984. kada se spojila sa Brockhaus enciklopedijom. Naše izdanje datira iz 1890. godine izdato ga je Bibliographisches Institutu Lajpcigu i Beču. Komplet je poklon iz ostavštine Ahmed ef. Bureka. (Foto 6, 7, 8, 9)
Pored ovih u stare i rijetke knjige iz naše biblioteke možemo ubrojati i knjige iz Zemaljske štamparije u Sarajevu otvorene odmah po dolasku Austrogarske vlasti, knjige iz Islamske dioničke štamparije u Sarajevu otvorene 1905. godine kao i naslove iz Prve muslimanske nakladne knjižare Muhameda Bekira Kalajdžića otvorene 1910. godine u Mostaru. U biblioteci Fakulteta katalogizirano je ukupno 1.148 knjiga pisanih latiničnim i ćiriličnim pismom izdatih u periodu od 1900.-1945. godine koje spadaju u kategoriju „stara i rijetka knjiga“. (Foto 9, 10, 11)

Vidjeti: “Počeci štampe kodmuslimana i najstarije štampane knjige u biblioteci Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu”, Zbornik radova Fakulteta Islamskih nauka u SarajevuSarajevo, 2010., br. 14, str. 273-291.

Library staff

dr. Fatima Žutić, head librarian

Every year, a number of students receiving scholarships are hired to work in the reading room and assist in the catalog department.
Biobibliography
Tel: + 387 33 251 031
E-mail: biblioteka@fin.ba

© FACULTY OF ISLAMIC STUDIES UNIVERSITY OF SARAJEVO, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044