Select Page

Biblioteka

Biblioteka Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu postoji i djeluje u sastavu Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Osnovna funkcija Biblioteke je podržavanje i unaprjeđenje nastavnog i naučno-istraživačkog rada na Fakultetu. Biblioteka nabavlja, stručnim metodama obrađuje, čuva i daje na korištenje knjige, časopise, novine i elektronsku građu.

Biblioteka svoj knjižni fond stječe kupovinom, razmjenom, poklonima i obaveznim primjerkom. O nabavnoj politici brine se voditeljica biblioteke u konsultaciji s komisijom za biblioteku, katedrama, prodekanom za nastavu, prodekanom za naučno-istraživački rad, nastavnicima kao i prema zahtjevima korisnika, sve u skladu s potrebama naučnog, istraživačkog, nastavnog i stručnog rada. Bibliotečka građa stručno se obrađuje, katalogizira, primjenom jedinstvenog sistema obrade zasnovanog na međunarodnim standardima. Bibliotečki fond unesen je u elektronsku bazu podataka i pretraživ po svim parametrima (autor, naslov, izdavač, ključne riječi…) preko e-platforme Fakulteta.

Korisnici knjižnog fonda su: studenti dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija, nastavno osoblje, znanstveni i stručni saradnici te ostali uposlenici Fakulteta.

Radno vrijeme čitaonice je od 10. 00 – 18. 00 sati, od ponedjeljka do petka.

Knjige studenti mogu naručiti dan ranije popunjavanjem formulara za narudžbu ili putem e-maila biblioteka@fin.unsa.ba.

U čitaonici nije dozvoljeno razgovarati, koristiti mobilne telefone, pušiti, jesti, piti niti na bilo koji drugi način uznemiravati korisnike i remetiti njihov rad.

Korisnik je dužan pažljivo postupati s građom koja mu je data na korištenje. Nije dozvoljeno savijanje listova, pisanje, podvlačenje i sl.

Izmirenje svih obaveza prema Biblioteci uslov je za ovjeru narednog semestra, odnosno za prijavu završnog ili doktorskog rada.

Knjižni fond

Bibliotečke fondove čine: oko 25.000 svezaka, (11.500 naslova) monografskih i periodičnih publikacija. Osim na bosanskom, bibliotečki fondovi sadrže knjige i časopise na arapskom i engleskom jeziku kao i na turskom, njemačkom, albanskom i drugim jezicima.

Najzastupljenije naučne oblasti u biblioteci su: religija općenito, a posebno islam i sve njene discipline; zatim filozofija, pedagogija, psihologija, opća i kulturna historija, sociologija, pravne nauke, lingvistika i književnost te arhitektura i umjetnost.

Biblioteka Fakulteta posjeduje bogatu referentnu zbirku iz koje možemo izdvojiti sljedeće naslove:
– Dāʼira al-mʿārif al-islamiyya, Teheran, Markaz Dāʼira al-Mʿārif al-kubrā, 1989- 2001.
– Encyclopaedia Judaica, Keter Press, Jerusalem, 1978.
– Encyclopaedia of Sufism, Anmol Publications, New Delhi, 2003.
– Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, Brill, Leiden, Boston, 2003.-2007.
– Ḥağğ Ḫalīfa Muṣṭafā Ibn ʿAbd Allāh, Kašf al-Ẓunūn, Bejrut, [s. a.]
– Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab, Bejrut, 1993.
– Islam ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, Istanbul, 1988.-2013.
– The Encyclopaedia of Islam Three, Brill, Leiden, Boston, 2007.-2021.
– The Encyclopedia of Religion, Macmillan, London, 1987.
– The New Encyclopaedia Britannica, 15th ed., Chicago [etc.], 2003.

Biblioteka se vremenom bogatila i vrijednim poklonima privatnih zbirki uvaženih alima kao što su: Kasim Dobrača, Husein Đozo, hafiz Mustafa Sahačić, Ismet Kasumović, Ibrahim Džananović, Adnan Silajdžić, Enes Karić, Ahmet Alibašić te John Yahya Cooper i Ahmad Bullock iz Engleske. Biblioteka nastavlja primati darovane knjige od pojedinaca i time obogaćivati svoj fond.

Raritetni primjerci

Najstariji primjerak koji se čuva u Biblioteci je historija Perzije iz vremena Safavida Judasz Tadeusz Krusinskog pod naslovom Tārīḫ-i sayyāh dar bayān-i ẓuhūr-i Ağwāniyān štampana 1142./1729. godine na osmanskom jeziku. To je treća po redu knjiga štampana u štampariji Ibrahima Muteferrike, prvoj islamskoj štampariji ustanovljenoj 1724. godine. Poklon je iz ostavštine Salim ef. Muftića iz Sarajeva.
Najstariji latinični primjerak u Biblioteci je prijevod Kur”ana na njemački jezik Der Koran: oder, Das Gesetz der Moslemen durch Muhammed den Sohn Abdallahs, auf den Grund der vormaligen Verdeutschung izdat u Halleu u izdavačkoj kući Gebauerchen
Buchandlung 1828. godine. Poklon je Šerif ef. Saračevića.

Osim ove, u biblioteci se čuva još 61 knjiga izdata u 19. stoljeću među kojima je i prvo izdanje romana Zeleno busenje Edhema Mulabdića koga je izdala Matica hrvatska 1898. godine, zatim djelo Ago Šarić: pripoviest iz prošlosti Mostara Osmana Nuri Hadžića koju je izdao L. Hartman 1894. godine u Zagrebu kao i knjiga Islam i kultura Osmana Nuri Hadžića koju je štampala Dionička tiskara u Zagrebu 1894. godine.
Pored ovih Biblioteka posjeduje stare i rijetke knjige iz Zemaljske štamparije u Sarajevu otvorene odmah po dolasku Austro-Ugarske, knjige iz Islamske dioničke štamparije u Sarajevu otvorene 1905. godine kao i naslove iz Prve muslimanske nakladne knjižare Muhameda Bekira Kalajdžića u Mostaru otvorene 1910. godine.

U rubrici Knjiga tvoga profesora Biblioteka Fakulteta islamskih nauka predstavlja i preporučuje studentima korisne i zanimljive naslove nastavnika i saradnika Fakulteta.

Knjiga akademika Enesa Karića Dizanje spornih vela: o islamu u svijetu bez središta, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske „Preporod“, Zagreb, 2020.

Nakon više od četrdeset godina plodonosnog rada profesora Enesa Karića koji je rezultirao ogromnim brojem objavljenih članaka i knjiga koji se prevashodno bave tefsirom, tumačenjem Kur’ana, ali i širokim spektrom pitanja islama i muslimanskog svijeta u lokalnim i globalnim okvirima preporučujemo njegovu zbirku članaka naslovljenu imenom Dizanje spornih vela: o islamu u svijetu bez središta.

U najtužnijim i najsramnijim časovima historije našega svijeta koji svjedoči besprizornom ubijanju hiljada nezaštićene i nedužne djece, majki i očeva Gaze, mi kroz riječi profesora Karića koji „računa na Evropu kao sudionika u dijalogu s islamom“  koja „nije Evropa isključivosti i trijumfalnog monologa, već Evropa sloboda i kulturnog mnogoglasja, Evropa Goethea, Hugoa i Annemarie Schimmel, koja se u prijateljskom odnosu susreće s islamom Ibn Sinaa, Gazalije i Muhameda Ikbala“ izražavamo nadu da će ovaj svijet u konačnici naći put mira i međusobnog uvažavanja „duhom otpora zatvaranju islama u plemenske čahure i Evrope u granice unutarnjih podjela“ (iz recenzije dr. Hilme Neimarlije).

 

EBSCO

Molimo korisnike da se o načinu korištenja EBSCOhost-a informiraju u čitaonici Biblioteke. EBSCO je agregatna platforma istraživačkih baza podataka, naučnih časopisa,
magazina i elektronskih knjiga. Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu ostvaruju pristup na sljedeće EBSCOhost baze podataka i e-knjiga:
1. Academic Search Ultimate
2. Business Source Ultimate
3. CAB Abstracts 1990 – present
4. MasterFILE Premier
5. Newspaper Source
6. Health Source: Academic & Nursing Edition
7. Health Source: Consumer Edition
8. ERIC
9. MEDLINE
10. eBook Academic Subscription Collection
11. eBook Business Subscription Collection
12. Central and Eastern European Academic Source
13. EBSCO Discovery Service (without OPAC)
14. Library Information, Science and Technology Abstracts
15. GreenFILE
16. European Views of the Americas: 1493 to 1750
17. American Doctoral Dissertations: 1933-1955
Kako pretraživati EBSCOhost? (priručnik)

WOS i Scopus

Pristup bazama WOS i Scopus omogućen je rasponom statičkih IP adresa. Statičku IP adresu imaju svi računari u zgradi Fakulteta spojeni na internet mrežnim kablom.
Web of Science je bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa Social Sciences Citation Index, Science Citation Index and Arts and Humanities Citation Index
pokriva više od 18.500 recenziranih časopisa. Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima, kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama.
Uputstvo za pretraživanje https://www.youtube.com/watch?v=Zs8lGMMimNQ

Scopus je najveća bibliografska i citatna baza za istraživanje recenziranih objava u naučnim časopisima. Scopus ima ugrađene alate koji omogućuju istraživačima da učinkovito prate, analiziraju i vizualiziraju istraživanja lahko i na razini detaljnosti po njihovom izboru.
Scopus nudi istraživačima brz, jednostavan i sveobuhvatan izvor za potporu istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka, kao i u umjetnosti i humanističkim naukama. Scopus nudi pristup preko 22,000+ naslova časopisa od preko 5,000 izdavača, preko 3,800 časopisa u otvorenom pristupu (zlatni put), preko 33 miliona zapisa.
Uputstvo za pretraživanje

CEEOL

Pristup CEEOL bazi omogućen je rasponom statičkih IP adresa. Statičku IP adresu imaju svi računari u zgradi Fakulteta spojeni na internet mrežnim kablom.
Central and Eastern European Online Library je repozitorij koji nudi specijalizirane i sveobuhvatne kolekcije radova u cjelovitom tekstu iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, te umjetnosti, iz centralne i istočne Evrope. Radi se o preko 2.200 naslova iz oblasti društvenih i humanističkih nauka iz 34 zemlje, te preko 600.000 radova objavljenih na preko 30 jezika.

Otvoreni pristup

DOAJ – direktorij časopisa u otvorenom pristupu.
DOAB – direktorij knjiga u otvorenom pristupu.
ROAD – direktorij naučnih resursa u otvorenom pristupu.

 

Opcija Pitajte bibliotekara omogućava vam da putem e-maila postavite pitanja bibliotekaru.

biblioteka@fin.unsa.ba

Zaposleni

Dr. sc. Fatima Kadić, voditeljica biblioteke

Svake godine se angažira određeni broj studenata stipendista za ispomoć u biblioteci, koji dežuraju u čitaonici i pomažu u kataloškom odjelu. 

Telefon: + 387 33 251 031
E-mail: biblioteka@fin.unsa.ba

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044