Select Page

O Fakultetu

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (FIN UNSA ) je baštinik najranijih islamskih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini koje su nastale u doba osmanske vladavine (1463.-1878.) kada znatan dio domaćeg stanovništva prima  islam, ali i visokoškolskih islamskih obrazovnih ustanova koje su nastale u  periodu Austro-Ugarske vladavine, Šerijatsko-sudačke škole ili Mekteb-i nuvvaba (1887.) i Više islamske šerijatsko-teološke škole (1937.). Sa afirmacijom nacionalnog identiteta bosanskih muslimana tokom šezdesetih i sedamdesetih godina 20. st. otvorio se prostor slobodnijem djelovanju pa je 16. ševvala 1397. godine /  29. septembra 1977. godine kao rezultat planskih i sistemskih aktivnosti i po odluci Vrhovnog islamskog starješinstva u SFRJ i Sabora IZ-e, osnovan Islamski teološki fakultet, čiji prvi svršenici unose novi kvalitet u iskustvo islama u Bosni i Hercegovini, pa i šire.

Danas je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu najprestižnija institucija visokoškolskog islamskog obrazovanja u Evropi. Od 2013. godine Fakultet islamskih nauka je punopravna članica Univerziteta u Sarajevu.

Arhitektonika zgrade i cjelokupan ambijent u kojem Fakultet živi zajedno s aktuelnim studijskim programima svjedoče uspostavljeni sklad između tradicionalnih i savremenih islamskih znanosti i između istočnih i zapadnih kulturnih vrijednosti. Studijske programe u optimalnim uvjetima izvodi nastavno osoblje koje je svoja znanja stjecalo na renomiranim bosanskohercegovačkim i svjetskim univerzitetima.

Misija

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu kroz tri razine studija na pojedinačnom planu nastoji odgajati i obrazovati cjelovite ličnosti, usavršavajući njihove duhovne, moralne, intelektualne i stručne kvalitete koji će se posebno realizirati u oblasti islamske teologije, islamske vjeronauke i religijskog odgoja.
Na kolektivnom planu misija Fakulteta je pridonijeti razvoju društva neprekidno razvijajući obrazovanje, učenje i istraživanje na najvišim stupnjevima znanstveno utvrđene izvrsnosti. Posebno se to ogleda u autentičnom izučavanju islama u perspektivi savremenog  nepristranog i znanstveno objektivnog mišljenja i znanosti. To će se nastojati ostvariti upoznavanjem studenata s temeljnim izvorima islama, Kur'anom i sunnetom, ali i s njihovim povijesnim realiziranjima u muslimanskoj misli i praksi, posebno uvažavajući vjerske i kulturološke posebnosti balkanskih prostora.
Svojom historijskom pozadinom iskazanom i u arhitektonskom rješenju zgrade u kojoj djeluje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu predstavlja simbol susretanja i međusobnih prožimanja kultura dvaju svjetova, evropskog i islamskog. Otuda će se na njemu težiti proučavanju znanja koja su ugrađena u cjelokupnu, islamsku, ali i zapadnu kulturu i civilizaciju, u humanističke i društvene znanosti, što je u funkciji misije humanizma, boljeg razumijevanja među narodima, religijama i kulturama.

 

Vizija

Inspiriran islamskim imperativima o promoviranju znanja i nastavljajući višestoljetnu tradiciju visokog islamskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini Fakultet islamskih nauka u Sarajevu nastoji, integrirajući tradicionalne i savremene islamske znanosti, učvrstiti vodeću poziciju unutar europskog akademskoga prostora.

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044