Select Page

Vanjski saradnici i gostujući profesori

Prof. dr. Fikret Karčić
Prof.dr. Haris Cerić
Prof. dr. Amel Alić
Prof. dr. Adnan Tufekčić
Doc. dr.Sabina Alispahić
Prof. dr. Izet Pehlić
doc. dr. Dženan Kulović

Formular evidencije

Formular evidencije

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044