Select Page

Vanjski saradnici i gostujući profesori

Prof.dr. Haris Cerić
Prof. dr. Amel Alić
Prof. dr. Adnan Tufekčić
Doc. dr.Sabina Alispahić
Prof. dr. Izet Pehlić
doc. dr. Dženan Kulović

Formular evidencije

Formular evidencije

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044