Select Page

Vanjski saradnici i gostujući profesori

Prof. dr. Amel Alić
Prof. dr. Dženeta Camović
Prof. dr. Haris Cerić
Prof. dr. Amela Dautbegović
Prof. dr. Almira Isić- Imamović
Prof. dr. Dženan Kulović
Prof. dr. Adnan Tufekčić
Prof. dr. Zarfa Hrnjić-Kuduzović

 

Formular evidencije

Formular evidencije

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044